lördag 15 juni

Viltvård

Har du bara tillgång till klenare slanor får man ”timra” flera varv innan man täcker med ris. Utrymmet mellan ”golvet” och marken ska vara cirka två decimeter. Foto: Bernt Karlsson

Har du bara tillgång till klenare slanor får man ”timra” flera varv innan man täcker med ris. Utrymmet mellan ”golvet” och marken ska vara cirka två decimeter. Foto: Bernt Karlsson

Skapa skydd åt harungarna

Ofta ser man harungar på brädgårdar, industritomter och liknande platser.
Det är ingen tillfällighet. Harhonan har lagt sin kull här för att ungarna ska ha gott skydd under uppväxttiden.

Skyddsfaktorn styr i stor utsträckning harhonans val av uppväxtplats för ungarna. Således är det också mycket vanligt att träffa på harungar i sommarstugeområden. Här har harungarna nära till skydd under sommarstugorna och samtidigt tillgång till bra mat på de välskötta gräsmattorna utanför.

Om stövaren på hösten får upp en hare i närheten är det lätt hänt att drevet slutar vid en sommarstuga, där haren krupit under. Då kan man vara nästan säker på att den också är född och har vuxit upp där.

 

De viktiga ladorna

I synnerhet det norrländska odlingslandskapet erbjöd förr i världen ungefär samma miljö som sommarstugeområdena. På de små tegarna med sina öppna diken stod överallt små lador, dit harungarna kunde ta sin tillflykt. Ladorna fyllde en viktig funktion som skydd.

De få lador som idag finns kvar har dock ofta sjunkit ner så att golvet i stort sett står på marken och harungarna får svårt att komma under. Med en domkraft kan du enkelt hissa upp en sådan lada och palla under den med lämpliga stenar, så att den kan utnyttjas som skydd.

En välhållen lada med ett bra tak är guld värd i viltvårdssammanhang överhuvudtaget. I den kan du förvara hö, lövkärvar, kraftfoder, gödsel och andra viltvårdstillbehör.

Vill du skapa bra skydd åt harungarna, men saknar lador på din mark, kan du bygga så kallade hargolv. Börja med att lägga ut två eller tre bottenstockar, som får vila på stubbar, stenar eller kubbar så att de kommer upp ett par decimeter, men inte mer, från marken. Lämplig längd på bottenstockarna är tre–fyra meter men man tager vad man haver.

Tvärs över bottenstockarna lägger du sedan slanor så att de bildar ett golv. Har du några extra grova slanor börjar du med att lägga ut dessa över bottenstockarnas stödpunkter för att fixera deras läge. Slutligen täcker du det hela med ris, ju mer desto bättre.

 

Tillplattad majbrasa

Det gör ingenting att du mellan risvarven slänger in en och annat grövre stock eller slana. Då håller sig bara riset bättre på plats. Hela skapelsen ska likna en något tillplattad majbrasa när den är färdig. Det gör heller ingenting att det hänger ner ris över kanterna. Harungarna hittar in ändå.

Ifråga om hargolv är det inte heller någon som frågar efter mått och vinklar. Det viktigaste är att harungarna har någonstans att krypa under och gömma sig.

Under ett hargolv klarar sig harungarna undan de flesta av sina fiender. Större rovdjur som rävar och hundar får svårt att komma åt dem och de är helt skyddade mot kråkfåglar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay