Moderaterna tar nytt grepp om viltet

På uppdrag av sin parti­ledning ska moderata riks­dagsledamöterna Bengt-­Anders Johansson och Lars Hjälmered peka ut de största problemen i svensk viltförvaltning och föreslå lösningar på problemen.

 

Moderaterna tar ett brett grepp om förvaltningen av vilda djur i Sverige genom att initiera en översyn av landets viltförvaltning. Tillsammans med jordbrukshandläggaren Lisa Rydberg har Lars Hjälmered och Bengt-Anders Johansson mött företrädare för såväl jägarorganisationer som lantbrukar- och naturvårdsintressen för att bilda sig en uppfattning om vilka huvud­problem som finns inbyggda i nuvarande förvaltning.

 

Rundresa i landet

Man har också rest runt i land­et och mött lokala intressen. I början av september besökte gruppen Värmland, Dalarna och Gävleborg.

Mycket av jaktlagstiftningen är gammal och dess­utom har EU på sen­are år kommit in som en faktor, så det finns anledning att göra en bred översyn av förvaltningen av vilda djur, säger Moderat­ernas talesperson i jaktfrågor Bengt-Anders Johansson.

M-trojkan har fått i uppdrag av partiledningen att i november leverera en rapport där man pekar ut de största problemen och möjliga lösningar.

Exempelvis är rovdjurs­frågan idag fördelad på två departement. Vi vill se om det går att göra det effektivare, säger Bengt-Anders Johansson.

 

Konflikter utgångspunkt

Konfliktfrågor har varit utgångspunkt för gruppens arbete.

Rovdjursfrågorna är kända, men det finns även olika åsikt­er kring exempelvis skador på grödor orsakade av vildsvin och fåglar, säger Lars Hjälmered.

Innan rapporten färdigställs har trion även hunnit med ett besök i södra Sverige Blekinge och Skåne.

I nuläget vill Lars Hjälmered inte peka ut några slutsatser, men han noterar att det på vissa områden finns synpunkter från de flesta håll. Det handlar, enligt Hjälmered, bland annat om önskemål om en mer långsiktig förvaltning och att systemet idag upplevs som ryckigt då man saknar en adaptiv förvaltning. Det handlar även om inventering, lagstiftning, bestämmelser kring skyddsjakt och läns­styrelsernas roll.

Viltförvaltningsdelegationerna upplever vi som uppskattade. Det verkar vara bra arenor för olika intressen och vi tittar på hur man kan utveckla dessa.

 

Rapport i november

I november ska rapporten lämnas till parti­ledningen. Målsättningen är att komma fram till skarpa förslag som kan samla en bred majoritet i riksdagen.

Efter diskussion inom partiet är tanken att vi ska förankra först och främst inom alliansen, men även över blockgränserna, säger Bengt-Anders Johansson.

Socialdemokraternas tales­person i jaktfrågor, Helén Pettersson, ser positivt på Moderaternas initiativ:

Jag ser fram emot resultatet, för regeringen har hittills haft en förmåga att hålla sig borta från de heta frågorna som rör jakten.

Att samla alla jaktfrågor under ett departement är hon exempelvis välvilligt inställd till.

Den jaktliga kompetensen finns på landsbygdsdepartementet, och med tanke på att vi idag har jakt på de flesta rovdjur är det lite märkligt att man inte samlar alla frågor under ett departement, säger Helén Pettersson (S).

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay