lördag 20 april

Viltvård

Den extremt snörika vintern är tuff för såväl rådjur som älgar.

Den extremt snörika vintern är tuff för såväl rådjur som älgar. Foto: Kenneth Johansson

Extremt snöläge: Jägareförbundet Mitt Norrland satsar pengar för att rädda viltet

På grund av den extremt hårda, snörika vintern har Jägareförbundet Mitt Norrland beslutat att avsätta 100.000 kronor i bidrag för stödutfodring av vilt.

Gun Fahlander.

Gun Fahlander.

– Viltet har det tufft den här vintern och jägare i vårt område jobbar hårt med utfodring. Därför vill vi försöka hjälpa till att rädda viltet genom vintern, säger Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland, i ett pressmeddelande.

Bidraget kommer att kunna sökas av förbundets lokala jaktvårdskretsar i Jämtland och Västernorrland.

– Vi hoppas även att detta kan sporra andra organisationer att göra en insats för viltet i vinter, säger Gun Fahlander.

Särskilt rådjur och älgar har det tufft i den extremt snörika vintern. Den onormalt stora snömängden gör att de  har svårt att både ta sig fram och hitta mat. Bara efter kusten i Västernorrland, där det största snödjupet finns, har ett 30-tal älgar avlivats eller hittats döda. Ofta har de varit helt utmärglade.

 

Rapportera döda älgar

Jägareförbundet uppmanar allmänheten att inte störa djuren då onödiga förflyttningar tar på krafterna. Hundar ska också hållas kopplade. Förbundet uppmanar också jägarna att se till sina jaktmarker för att få en bild av eventuellt döda älgar. Rapporter om detta kan lämnas till förbundets kontor i Sollefteå och Östersund. Tecken på döda djur kan vara mycket rävspår i ett område och/eller stor ansamling av kråkfågel och då framförallt av korp.

– Vi närmar oss också den så kallade ”flaskhalsen” som är fram till snösmältningen och är den mest besvärliga perioden för hjortdjur då de mer eller mindre förbränt sina fettreserver, säger Gun Fahlander.

 

Minska lidande

Jägareförbundet Mitt Norrland poängterar att utfodra djuren är ett sätt att minska deras lidanden och det är aldrig för sent att börja. Rådjur utfodras lämpligen med spannmålskross, foderpellets, fuktig ensilage och rotfrukter. Att börja ge hö så här sent på vintern är inte att rekommendera då deras vomflora kan vara så utarmad att de inte kan smälta höet, utan istället dör. Vid utfodring är det viktigt att tänka på att inte lägga foderplatser så att djuren måste korsa trafikerade vägar och järnväg.

– Till älgarna kan man ge fuktigt ensilage men även fälla lövträd. Ska man fälla träd och utfodra måste man tänka på att fråga om markägarens tillstånd, avslutar Gun Fahlander.

Fakta

Jägarna i Sverige lägger årligen 350 miljoner kronor på utfodring av vilt. Utöver detta lägger jägarna även tre miljoner mandagar på viltvård.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay