lördag 3 december

Nytt skyddsjaktbeslut på Junselevarg

Naturvårdsverket kommer idag att fatta beslut om skyddsjakt på den vargtik som befinner sig i Junsele. Skadorna för renskötseln i området är för stora för att vargen ska få finnas kvar i området.

Det här gäller vid lojakten

1 mars inleds årets licensjakt på lodjur. Totalt får 100 lodjur fällas. Vi går här igenom de viktigaste punkterna vid årets jakt.

Sköt mot älg – träffade bil

En man i 65-årsåldern döms för att ha orsakat fara för andra under älgjakten i fjol, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

Försäljning av trafikdödat vilt försvåras

Efter att glassplitter påträffats i älgskav förbjuder nu Livsmedelsverket landets vilthanteringsanläggningar att ta emot vilt som dött i eller skjutits efter en trafikolycka. Enligt veterinärinspektör Arja Helena Kautto är det inte frågan om någon ny lagstiftning, utan förtydligande av gällande regler.

Ny ansökan om skyddsjakt på Junselevargen

Den röda vargtiken i Junselereviret har dödat 30 renar på 35 dagar, sedan hanen i reviret sköts i januari. Nu har en ny ansökan om skyddsjakt på vargtiken har lämnats in av de samebyar som har renar i området.

Ny rekordnivå för gråsälar i Östersjön

Gråsälarna blir allt fler. Under fjolåret flygräknades 28000 sälar i Östersjöområdet. Det är en ny rekordnivå om man utgår från 1970-talet, då beståndet bara uppgick till några tusen djur.

Rekordmånga vargföryngringar i landet

Det finns fler vargar i landet än på många, många år. Det visar preliminära uppgifter från den pågående rovdjursinventeringen. 2012 föddes fler vargkullar i landet än någonsin tidigare i modern tid. 2012 ser ut att bli ett nytt rekordår, förklarar

Oklart vad arbetet med Junselevargen kostar

(Uppdaterad version) Länsstyrelserna i Västernorrland och Västerbotten har daglig bevakning av vargtiken i Junselereviret tillsammans med samebyn. Men exakt vad bevakningen kostar vet man inte.

Flyttvargen spåras dagligen

Vargtiken i Junsele följs nu varje dag av länsstyrelsepersonal och personer från Vilhelmina södra sameby.

Trettio lodjur får fällas i Västerbotten

Vid årets lodjursjakt i Västerbotten får totalt 30 djur fällas. Licensjakten efter lodjur börjar den 1 mars och pågår fram till den 15 april. Fällfångst är inte tillåten i år. Fyra djur får fällas i norra kustlandet, där kommunerna Norsjö,

Håll klövvilthundarna kopplade

31 januari är sista dagen på jaktåret som hundar som förföljer eller ställer rådjur, vildsvin och hjortar får släppas lösa. Älghundar får användas fram till 31 december eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad. Hundar som driver räv

Vargen tillbaka – renarna flyttas

Junselevargen som släpptes den 15 mars strax norr om Stockholm är nu tillbaka i renskötselområdet. Samerna i Vilhelmina södra sameby får som konsekvens flytta renarna norrut.

Fler lodjur fällda

Totalt har nu tio lodjur fällts i landet, av tilldelningen på 100 djur.

En enda lo kvar att fälla

Nu återstår endast ett lodjur att fälla vid årets licensjakt.

Nej till skyddsjakt på lo

Två samebyar i Västerbotten har problem med lodjur inom sina vinterbetesområden och har ansökt om att få bedriva skyddsjakt, vilket länsstyrelsen avslagit. Man anser inte att skadebilden är tillräckligt stor för att skyddsjakt ska kunna beviljas, skriver Piteå-Tidningen.

Rekordmånga rovdjursangrepp på tamdjur

2012 var ett dystert år för landets tamdjursägare. Antalet rovdjursattacker på tamdjur ökar och under året inträffade rekordmånga 160 angrepp. Dessutom attackerades hundar av stora rovdjur vid 48 tillfällen.
Det visar en sammanställning av Viltskadecenter.

Polisen uppmanar: Håll hundarna kopplade

Vid flera tillfällen har okopplade hundar jagat vilda djur i Norrbotten. Ägare som inte håller sina hundar kopplade under perioden då koppeltvång råder riskerar böter.

Viltvårdsfonden går back

Viltvårdsfonden bygger på de pengar som jägarna betalar för sina jaktkort. Priset är numera 300 kronor. Under 2012 uppgick intäkterna till 97 miljoner kronor. Men utgifterna var större, hela 106 miljoner kronor.

Socialdemokraterna vill ”ge vargen tid”

37 april håller Socialdemokraterna partikongress i Göteborg. Bland motionerna som ska behandlas av kongressen finns ett par med vargkoppling, från några av partidistrikten i vargområdet.

Mellanskog: ”Vi bedriver ingen verksamhet i Västerbotten”

Efter Svensk Jakts publicering av artikeln Älgfoster bland slaktresterna har skogsägarföreningen Mellanskog, genom dess informationschef Per Bengtsson, begärt genmäle. Detta följer nedan.   Mellanskog ägs av 32.000 privata skogsägare i Hälsingland-Härjedalen och ner till Värmland-Södermanland-Gotland. Vi bedriver ingen verksamhet i

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram