söndag 17 november

Stora skillnader på småländska och sörmländska älgar

I våras kunde en unik trillingfödsel noteras i Kronobergsskogarna. Tyvärr meddelar projekt Sydälgs fältansvarige i Kronoberg, Anders Hågeryd, att två av kalvarna dött under sommaren, av okänd anledning. Foto: Alexandra Haydn/Projekt Sydälg

Skillnaden mellan älgstammens kvalitet i två av de områden som ingår i forskningsprojektet Sydälg är anmärkningsvärt stor. Älgarna utanför Växjö i Kronoberg mår betydligt bättre än de vid Öster Malma i Sörmland.

Miljoner till jakt för alla

Projektet Jakt för alla som syftar till att underlätta jakt för personer med funktionsnedsättning har beviljats 1,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden.

”Vi har inte fått några direktiv”

Den nya älgförvaltningen träder snart i kraft. Men än så länge vet knappt någon hur den praktiskt ska fun­gera.

Otålig väntan på nya älgföreskrifter

Under november månad ska Naturvårdsverkets före­skrifter beträffande den nya älgförvaltningen komma.
Föreskrifterna får störst betydelse för det praktiska arbetet i älgförvaltningen. Jag förstår att jägarna väntar otåligt, det gör vi också, säg­er Göran Bergqvist, Jägareförbundets klövvilts­expert.

Märkliga angrepp på älgtjurar

Minst fem älgtjurar med med håravfall, infekterade sår och död hud har under oktober månad avlivats eller skjutits i södra Småland. Jägare som observerar sådana älgar uppmanas rapportera detta till SVA eller Jägareförbundet.

Starkt begränsad lodjursjakt även i vinter

40 lodjur får fällas under vinterns licens- och skyddsjakt i det mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet. Detta efter ett beslut av Naturvårdsverket.

Kraftig ökning av lodjurstammen

  Totalt säkrades 273 lodjursföryngringar i Sverige under inventeringsperioden 20102011. 136 av föryngringarna fanns inom renskötselområdet och 137 utanför renskötselområdet. Det innebär att lodjursstammen ökat kraftigt både inom och utanför renskötselområdet. Vintern 20092010 säkrades totalt 211 föryngringar, 107 av dem

Svensk Jakt och Jägareförbundet på Facebook

Du vet väl att Svensk Jakt och Svenska Jägareförbundet finns på Facebook? Svensk Jakts sida uppdateras dagligen med nyheter och annat som kan intressera landets jägare. Gillar du Svensk Jakts Facebooksida kan du bland annat kommentera en del av tidningens

Rattfyllerister får inte behålla vapen

Dömda rattfyllerister får inte behålla vapen. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i ett fall gällande en jägare från Kronoberg. Domen blir nu ett prejudikat, skriver Smålandsposten. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat tre fall rörande dömda rattfylleristers rätt att behålla vapen.

Eftersök längs järnväg förbättras

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att polismyndigheten ska vidta samma åtgärder som när vilt skadas i trafiken. Förslaget innebär i grova drag att viltolyckor på järnväg ska hanteras på samma sätt som på väg med samma rapporteringssystem, samma eftersöksjägare

Nya älgjakten – en dyr affär för jägarna?

Nyttan med det nya älgförvaltningssystemet kommer samhället till del, men de ökade kostnaderna landar på jägarna. Därför uppmanar Jägareförbundet till en översyn av finansieringen av systemet, som införs vid årsskiftet. Detta framgår av ett uttalande som antogs vid den gångna veckans ordförandekonferens, där förbundets samtliga länsföreningar fanns representerade.

Utbildningsmaterial för ny älgförvaltning

Sveriges lantbruksuniversitet har på regeringens uppdrag tagit fram ett utbildningsmaterial till den nya älgförvaltningen som träder i kraft till årsskiftet.

Fler län får pengar till rovdjursstängsel

Samtliga län utom Gotland får nu pengar för stängsel som ska hindra rovdjur att angripa betesdjur. Men någon utökning av anslagen för stängslen blir det inte.

Ny telefonapp ska minska viltolyckorna

Nationella Viltolycksrådet har skapat en applikation (app) för mobiltelefoner där man ska kunna få fram deras karttjänst. När man laddat ned appen till sin mobil kontrolleras positionen via GPS och den frågar sedan Viltolycksrådets databas efter olyckor som skett nära

Vargnej kostar förbundet 900 000 kronor

Jägareförbundets allmänna uppdrag minskar nästa år med 900000 kronor, till 49,6 miljoner kronor. Håkan Weberyd, avgående generalsekreterare för Jägareförbundet, förklarar varför.

Förbundet: Ett steg i rätt riktning

Det är ett steg i rätt riktning när regeringen idag beslutade om förändrade skyddsjaktsregler på varg så att besluten kan fattas av länsstyrelserna och även i förebyggande syfte. Det anser Jägareförbundet.

Nya skyddsjaktregler på rovdjur

Regeringen har beslutat om ett förtydligande i jaktförordningen i fråga om förebyggande skyddsjakt på framför allt varg. Besluten delegeras också tydligare till berörda länsstyrelser.

Föreskrifterna klara för nya älgjakten

Naturvårdsverkets föreskrifter om en ny älgförvaltning är klara. Det blir en ny modell för älgjakten som sätter ökad samverkan i fokus, skriver verket i ett pressmeddelande.

Naturbetraktare: ”Utred löshundsjakten”

Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige vänder sig inom kort till regeringen med en begäran om en utredning av löshundsjaktens konsekvenser.

Besök JaktPlay – jägarnas filmsajt

Besök Svensk Jakts och Jägareförbundets filmsajt JaktPlay. Där kan du titta på filmer om jakt och natur samt ladda upp egna filmer.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram