Publicerad 4 juni 2020 - 20:30

Naturvårdsintresset i Jämtland hänvisar till Skandinaviska björnprojektets rapport  i ett försök att förbjuda både åtlar och restriktivare hundanvändning  under björnjakt. Foto: Olle Olsson

Vill ha skärpta regler för björnjakt med hund

Premium

I en rapport från Skandinaviska björnprojektet dras slutsatsen att användning av hundar under licensjakten kan leda till en kraftig påverkan på björnstammens sammansättning och struktur. Rapporten används nu av naturvårdsintresset i viltförvaltingsdelegationen i Jämtland för att stoppa åteljakten och skärpa reglerna för hundanvändning.

Förra året gav Naturvårdsverket i uppdrag till länsstyrelsen i Västerbotten att tillsammans med Skandinaviska björnprojektet utvärdera åteljakten på björn 2014–2019.

Rapporten är författad av Andreas Zedrosser, Martin Leclerc, Shane Frank, Jonas Kindberg och Michael Schneider.

Smålandsstövarna Svarten och Panter vid den skjutna björnhanen.

Enligt rapporten är det angeläget att göra en utvärdering av hela björnjakten, eftersom dagens hundanvändning ”kan påverka björnstammens sammansättning och struktur”.  Foto: Privat

Påverkar avskjutningen

I rapporten står följande att läsa:

”Åtelplatser används mest av vuxna hanar och av vuxna honor som inte har ungar; att använda åtlar för att släppa hundar kunde därför leda till en selektiv jakt på dessa två klasser av björnar.”

Detta skulle i sin tur medföra en relativt stor effekt på björnstammen, enligt rapporten:

”Det är mycket angeläget att genomföra en utvärdering av hela björnjakten, eftersom dagens omfattande användning av hundar under licensjakten kan leda till en kraftig påverkan på björnstammens sammansättning och struktur.”

Samtidigt föreslås följande i rapporten:

”Naturvårdsverket borde överväga att tillåta hundsläpp vid åtlar. Detta skulle sannolikt göra många åtlar legitima som redan idag verkar finnas i björnmarkerna. För en kommande utvärdering av denna ’åteljakt med hund’ borde det finnas tydliga krav på dokumentation av verksamheten.”

I rapporten skriver man också att om det även fortsättningsvis inte ska vara tillåtet att släppa hund vid åtel, eller om jakt inte ska vara tillåten nära en åtel av andra skäl, så bör björnjägare hålla ett avstånd av flera kilometer.

 

Vill förbjuda åteljakt

Samtliga sju länsstyrelser (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) anser att det bör vara tillåtet att släppa hund vid åtel för spårupptag.

Fem av myndigheterna menar också att åteljakten bör förbjudas i sin helhet om hund inte får användas vid åtlarna. Anledningen är främst svårigheterna med att bedriva tillsyn, såväl kring hundanvändning som kring andra faktorer, uppger länsstyrelserna i rapporten.

Under perioden 2014–2019 har det totalt fällts nio björnar vid åteljakt i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. I Gävleborg, Dalarna och Värmland har inga björnar rapporterats fällda vid åtel. Av de nio var sju hanar och två honor. Räknat över samtliga år är andelen björnar som har fällts vid åtel 0,6 procent (9 av 1.503 fällda björnar under licensjakterna 2014–2019).

Vidare framgår av rapporten att jägarnas intresse för åteljakten, mätt i antalet åtlar som anmäls till länsstyrelsen, var mycket olika mellan län och år. Totalt blev 438 åtlar anmälda till länsstyrelserna under perioden 2014–2019. Flest anmäldes i Jämtland, medan det i Värmland inte anmäldes några åtlar alls. Intresset ökar i vissa län och minskar i andra.

Naturvårdsintresset fick inget gehör för sina krav. Foto: Kenneth Johansson

Hetsande hundar oetiskt

Rapporten används nu som argument av naturvårdsintresset i viltförvaltningsdelegationen i Jämtland.

Naturvårdsintresset anser att åteljakten bör förbjudas, med motivet att ”åtlarna verkar användas till annat än att få säkra skottillfällen. Tillsynen är också för svår och tidskrävande för att eventuella fördelar ska uppvägas. Inget av de två syftena med att återinföra åteljakten har uppnåtts. Naturvårdsintresset anser att åteljakt på björn ska förbjudas. Så som den bedrivs idag har den inget berättigande.”

Vidare skriver naturvårdsintresset i sin begäran:

”Vi anser vidare att reglerna för hur man får använda hetsande hundar, viltkameror, fordon och andra tekniska hjälpmedel, vid all jakt på björn, måste förtydligas och skärpas. Så som björnjakten bedrivs idag har man åsidosatt alla jaktetiska hänsyn.”

 

Ingen förändring

Naturvårdsintresset fick dock inget gehör för sin begäran på viltförvaltningsdelegationen.

– Riktlinjerna för björnjakten blir som tidigare år. Dessutom är indikationen att det blir en licensjakt på 100 björnar. Sedan kan beslutet bli ett annat, det vet vi ännu inte. Efter två inventeringar ligger vi kvar på 900 björnar vilket är över förvaltningsmålet som ligger på 650 björnar, säger Gun Fahlander, ordförande för Jägareförbundet Mitt Norrland.

Skribent

Lars-Henrik Andersson

lars-henrik.andersson@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram