Knubbsälsbeståndet inom Kosterhavets nationalpark är omfattande och bristen på förvaltning skapar problem för yrkesfisket som bedrivs där. Foto: Per Jonson

Vill att efterfrågad kartläggning av jaktbehov i skyddade områden genomförs

Inför Naturvårdsverkets nya beslut om säljakt efterfrågade Jordbruksverket en utredning för att ta reda på möjligheterna att ta bort problemindivider även i skyddade naturområden. Kosterhavets jaktvårdsförening i Bohuslän ställer nu samma fråga i en skrivelse till Naturvårdsverket.

I skrivelsen understryker Kosterhavets jaktvårdsförening behovet av att tillåta skyddsjakt efter knubbsäl i nationalparken. Något som i dag är förbjudet, trots att yrkesfiske i nationalparken tillåts.

Föreningen skriver:

”Vi hävdar att situationen i Kosterhavets Nationalpark är typisk för motsättningen av förvaltning av skyddade områden. I parken är all jakt av säl, både licensjakt och skyddsjakt förbjuden, sälarna skall vara till för turisterna är förklaringen. Havs- och Vattenmyndigheten stoppade nyss den lilla licensjakt av knubbsäl som var tillåten i Västerhavet trots att situationen för hotade fiskarter orsakade av toppredatorn sälen är akut.”

Vill att utredning genomförs

Inför Naturvårdsverkets beslut om jakt efter gråsäl och knubbsäl lämnade ett antal organisationer in yttrande. Jordbruksverket poängterade i sitt yttrande behovet av en utredning för att ta reda på möjligheterna att via jakt ta bort problemindivider även inom skyddade områden.

Enligt jaktvårdsföreningen är det mycket viktigt att minska problematiken som uppstått i nationalparken i takt med att knubbsälbeståndet där ökat. Yrkesfiskarna använder så sälsäkra redskap som möjligt men rapporterar ändå om stora skador.

Motsägelsefullt

”Förbudet mot säljakt gör att man inte kan agera proaktivt genom att ta bort speciellt skadegörande individer. Detta försämrar möjligheten att bedriva ett skonsamt och ekonomiskt fiske i nationalparken och orsakar onödig dödlighet på fiskar som släpps ut döda eller skadade.”

Vara behjälpliga

Enligt skötselplanen för nationalparken står att knubbsälbeståndet inte ska understiga 1 200 individer men jaktvårdsföreningen menar att beståndet i dag är det dubbla till antalet. I skötselplanen anges också att yrkesfisket i nationalparken ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart vis och i balans med den biologiska mångfalden. Trots detta har yrkesfiskarna som har sina redskap inom nationalparkens gränser ingen möjlighet att freda sina redskap.

Jaktvårdsföreningen meddelar att de kommer kunna vara behjälpliga vid behov av skyddsjakt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev