Vargstammen i Skandinavien ökar visar inventeringen från i vintras. Foto: Johnny Olsson

Vargstammen ökar i Skandinavien

Naturvårdsverket meddelade under torsdagen resultatet från den senaste varginventeringen från vintern 2016/17. Det fanns cirka 355 vargar i Sverige under inventeringsperioden som avslutades sista mars.

Svensk Jakt Publicerad 1 juni 2017 - 15:17

Det är en ökning från förra vintern då resultatet visade cirka 340 vargar. Även i Norge är resultatet klart, det visar att det finns 105–112 individer innanför landets gränser, det är en ökning med cirka 19 procent jämfört med föregående år. Statistik från norska Rovdata pekar på att att det finns fler vargar i gränsreviren än i de helnorska reviren.

 

En omräkningsfaktor används

Varg inventeras genom spårning och provtagning för att dokumentera samtliga familjegrupper, föryngringar och revirmarkerande par. Antalet funna föryngringar räknas sedan om till antal individer med hjälp av en omräkningsfaktor. Viktigt att känna till är att inventeringen sker innan årets valpning i maj.

 

Antal dokumenterade familjegrupper och revirmarkerande par av varg i Sverige, i gränsöverskridande revir, i Norge samt totalt i Skandinavien vintern 2016-17. Tabellen visar även summan efter fördelning av gränsreviren. Siffrorna anger antalet revir före bortfall vid licens- och skyddsjakt.

 

Ny modell

2014 beställde Naturvårdsverket en ny modell för att beräkna vargpopulationens storlek. Den nya modellen är nu färdig och utvärderas bland annat genom att mer information i form av DNA samlats in under inventeringen.

– Vi har nu en unik möjlighet att praktiskt testa en teoretisk modell innan vi fattar beslut om att byta modell för omräkning. Kunskapen från inventeringarna är viktig för rovdjursförvaltningen. Vi strävar efter att förvaltningen ska vara så långsiktig, stabil och förutsägbar som möjligt, därför är testerna viktiga. Vi vill helt enkelt försäkra oss om att vi inte behöver byta sätt att räkna om några få år igen, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

– När modellen är utvärderad 2019 kommer Naturvårdsverket att besluta vilken beräkningsmodell för varg som ska användas och utvärderingen av den nya modellen är ett led i detta arbete.

– Trots snöbristen var det en bra inventering. Länsstyrelserna, och i år även jägare, har bidragit till ett bra inventeringsunderlag, säger Maria Hörnell Willebrand.

 

Länsstyrelserna fortsätter besluta om vargjakt

Länsstyrelserna i Mellansverige får nu även fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på varg inom sina län under den kommande jaktsäsongen.

Det medför att ansvaret flyttas från nationell till regional nivå.

̶ Inventeringsresultatet från den senaste vintern innebär att förutsättningarna för att delegera detta till länsstyrelserna är uppfyllda även i år. Samtidigt har vargstamen haft en svag utveckling de senaste två åren. Det finns därför anledning att vara försiktig när länsstyrelserna bedömer om det går att besluta om licensjakt, säger Hanna Dittrich Söderman, handläggare på Viltförvaltningsenheten, i pressmeddelandet från Naturvårdsverket.

 

De som ska jaga ska anmäla sig.

För att kunna uppfylla kravet på att jakten ska ske under strängt kontrollerade förhållanden, ska de jägare som tänker delta i licensjakt på varg anmäla sig till Jägarregistret.

– Naturvårdsverket har tidigare beslutat om vissa undantag från kravet på att alla ska registrera sig, bland annat eftersom det upplevts som svårt eller omständligt. Numera är det mycket enkelt att registrera sig och det finns flera sätt att göra det. Därför finns det inte längre tillräcklig anledning att göra undantag från kravet, säger Hanna Dittrich Söderman.

 

Läs hela inventeringsrapporten här (extern länk)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev