En fjärdedel av den beslutade svenska licensjakten på varg kan komma att utebli på grund av en otydligt skrivet beslut av länsstyrelsen i Värmlands län.

En fjärdedel av den beslutade svenska licensjakten på varg kan komma att utebli på grund av ett otydligt skrivet beslut av Länsstyrelsen i Värmlands län. Foto: Lars-Henrik Andersson

Vargjakt i gränsrevir kan försenas – eller helt utebli

Premium

Jakten i de tre värmländska vargrevir som delas med Norge riskerar att inte bli av, eller i varje fall försenas kraftigt. Detta eftersom kammarrättens mål endast är att avgöra om de klagande har prövningstillstånd innan jaktstarten den 2 januari. Inte om målet ska avgöras innan dess.

Den här gången handlar den juridiska tvisten runt vargförvaltningen om de tre reviren Juvberget, Ulvåa och Kockohonka, som alla är gränsöverskridande längs den svensk-norska gränsen i Värmland.

Totalt ska 18 vargar skjutas i reviren, vilket motsvarar 24 procent av hela den svenska tilldelningen på totalt 75 vargar.

Samförvalta

Frågan om att samförvalta reviren över nationsgränserna har länge varit aktuell, och efter att länsstyrelsen Värmland överlagt med norska myndigheter beslutade tidigare i höst om jakt i de båda länderna.

Förvaltningsrätten stoppar vargjakt i tre gränsrevir

Givetvis överklagades beslutet av vargvärnarorganisationer, och efter det undanröjde Förvaltningsrätten i Luleå länsstyrelsens beslut. Bland annat med argumentet att länsstyrelsen inte har rätt att besluta om jakt på norskt territorium.

I långbänk

Svenskjakt.se berättade igår om Jägareförbundet Värmlands överklagan av beslutet, där man i första hand begärde att det omprövas eftersom det är uppenbart oriktigt. I andra hand att överklagan går vidare till Kammarrätten i Sundsvall.

Jägareförbundet överklagar stoppad vargjakt i gränsrevir

Nu har Länsstyrelsen i Värmland också överklagat förvaltningsrättens beslut, vilket har vidareskickats till Kammarrätten i Sundsvall.

I ett mejlsvar uppger kammarrätten att målet är att avgöra om de båda klaganden har talerätt, om prövningstillstånd ska ges, innan jaktstarten den 2 januari nästa år. Inte om målet ska avgöras innan dess.

 

”Risken är att det inte kommer något beslut innan jakten är över.”

 

Med andra ord: Som vanligt dras de juridiska tvisterna om en klok vargförvaltning i långbänk. Risken är att det inte kommer något beslut innan jakten är över, även i det fall domstolen ger länsstyrelsen rätt. I varje fall blir jaktstarten försenad.

En missuppfattning

Länsstyrelsen Värmland är i sin överklagan inte lika tydligt som Jägareförbundet i samma län.

Myndigheten förklarar att samråd har genomförts med norska myndigheter och att man gemensamt har kommit fram till beslutet om jakt i de tre reviren.

En missuppfattning kan ha skett beträffande orden inriktning och beslut, skriver myndigheten angående förvaltningsrättens skrivning om att det inte fanns något beslut om vargjakt i Norge.

Länsstyrelsen skriver:

”Norska myndigheter har vid protokollfört möte beslutat om att licensjakt kommer att genomföras i de utpekade revir som delas med Sverige (se protokoll bilaga 1). Detta har i länsstyrelsens beslut missvisande beskrivits som en inriktning till ett beslut då det i själva verket är ett beslut.”

Föreslår ny formulering

I övrigt konstaterar länsstyrelsen att man inte har beslutat om vargjakt i Norge, vilket framgår av kartor och bilagor. Detta efter att förvaltningsrätten i sin dom påpekat att svenska myndigheter inte kan besluta om jakt på annat lands territorium.

Länsstyrelsen lämnar också förslag på hur deras beslut kan omformuleras för att bli klarare, om nu kammarrätten väljer att acceptera att sådana görs i ett fall som rör ett beslut som redan har avgjorts i en instans.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev