Landsbygdsminister Peter Kullgren fick frågor om varg i EU:s jordbruksutskott. Foto: Micha Klootwijk / Mostphotos

Vargfrågor till Sveriges landsbygdsminister vid EU-möte: ”Vi är redo för diskussion”

På tisdagen diskuterades vargen och bilagorna i art- och habitatdirektivet då landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) framträdde inför EU:s jordbruksutskott i Bryssel. Han presenterade det svenska ordförandeskapets prioriteringar på jordbruksområdet.

Fem ledamöter i jordbruksutskottet, från olika länder, tog upp rovdjuren under den dryga timmen långa frågestunden som omfattade samtliga stora prioriteringsfrågor inom jordbruks- och skogsområdet.

Det stora utrymme vargen fick visar att den är en viktig fråga.

Ministern tog inte till orda

Landsbygdsminister Peter Kullgren tog själv inte upp rovdjuren i sin presentation, men behövde ge svar på flera frågor från övriga ledamöter i utskottet.

Vice ordförande Daniel Buda, liberal-konservativ, Rumänien undrade om Kullgren kommer att ta upp frågan om de stora rovdjuren och bilagorna i direktivet.

– Jag undrar om du kommer att ta upp det ämnet eftersom det är väldigt viktigt för jordbrukarna?

Sveriges planer?

Peter Jahr, konservativ, från Tyskland ville veta Sveriges planer för rovdjuren, eftersom de har stor påverkan i hans region.

Bert-Jan Ruissen, konservativ, Nederländerna, hänvisade till att Europaparlamentet antagit en resolution med en hemställan till kommissionen om att anpassa skyddsstatusen för vargarna.

EU-ländernas önskan: Sänk vargens skyddsstatus

– Jag undrar om det här är något ni skulle kunna ta upp till diskussion i rådet, för det är verkligen ett problem och något som drabbar många inom EU. Ett utbyte av bästa praxis vore också värdefullt mellan olika länder om hur man ska hantera frågan om vargarna. Vi skulle gärna vilja höra mer om hur man gör i Sverige. Kanske kan vi i andra länder dra lärdom av det ni gör, sa Ruissen under frågestunden.

”Vad har ni för strategi?”

Juan Ignacio Ziodo Álvarez, konservativ, Spanien, uttryckte att de nuvarande ”överdrivet stora” populationerna medför stora problem på landsbygdsområdena och frågade vilka åtgärder det svenska ordförandeskapet kommer att vidta.

Martin Hlaváček, liberal, Tjeckien, skrädde inte orden:

– Herr minister, vad har ni för strategi? Tycker ni om att skaka hand med eliten i Bryssel eller vill ni uppnå något för svenska jordbrukare, jägare och skogsbrukare? Vi lever i en svår tid och behöver handling, inte löften.

Ministern väntar

Peter Kullgren (KD).

Peter Kullgrens svar var väntat:

– Processen för att ändra i bilagorna till art- och habitatdirektivet beskrivs i artikel 19 i direktivet och ska innehålla ett förslag från kommissionen och ett beslut av rådet. Om ett förslag inkommer från kommissionen under ordförandeskapet så har jag fått information från min kollega, klimat- och miljöministern, att vi är redo att föra en diskussion i rådet utifrån det.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev