Läs också EU-ländernas önskan: Sänk vargens skyddsstatus