Vargdödad älg. Foto: Olle Olsson

Vargdödad älg. Foto: Olle Olsson

Vargens roll i ekosystemet är begränsad

I vargdebatten förekommer ofta argument som att ”vargen har en viktig roll i ekosystemet”. 
Nu visar forskning att argumentet inte riktigt håller. I alla fall inte i områden där det finns människor. Alltså i till exempel Skandinavien.

Nu publiceras en forskningsartikel från Sveriges lantbruksuniversitet med rubriken ”Hur påverkas avskjutningen av älg vid etablering av varg?
Det är SLU-forskarna Håkan Sand och Camilla Wikenros som undersökt effekter av vargförekomst på jaktuttaget av älg. Undersökningen är gjort i ett antal områden i Mellansverige där de hade uppgifter på den totala avskjutningen fem år före och fem år efter vargarnas etablering, och vargen hade varit etablerad under minst tio år.

Deras forskning visar att älgavskjutningen minskar i områden med varg. Studien visar att älgjägarna reagerade på etableringen av varg inte bara genom att minska den totala storleken på uttaget, utan också genom att ändra sammansättningen via en sänkt andel skjutna älgkor. Forskarna menar att när färre hondjur skjuts kompenserar det till viss utsträckning för den beräknade förlusten från vargarnas predation.

 

Ekosystemeffekter

Studien är gjord under ett antal år fram till 2008 så det har hänt en hel del inom såväl älg- som vargstam sedan dess, men likväl är resultaten intressanta. Inte minst när det handlar om de eventuella ekosystemeffekter som kan förväntas när varg etablerar revir i nya områden – där det även bor människor.

Forskning visar att varg påverkar älgjakten

Många tidigare studier av ekosystemeffekter av stora rovdjur har nämligen riktats mot områden med liten eller ingen mänsklig påverkan, till exempel Yellowstone nationalpark i de amerikanska klippiga bergen. Bland annat cirkulerar en film på nätet där det till och med påstås att en vargetablering kan ändra älvar!

 

Glöms bort

Problemet med de flesta andra studier – och filmen – om vargens påverkan av ekosystemet är alltså att människan glömts bort.

Men det misstaget har inte Håkan Sand och Camilla Wikenros gjort.
Camilla Wikenros.– Vi har tagit hänsyn till människans påverkan i våra studier. Men våra resultat har av någon anledning inte varit lika intressanta att lyfta fram. Men det klart, vi har ju inte gjort någon film, säger Camilla Wikenros med ett torrt skratt.

Hon menar att vargens roll inte är speciellt framträdande i Skandinaviens ekosystem eftersom varje meter i landet är påverkat av människor på ett eller annat sätt. Och hon dementerar att vargens återetablering kan leda till att älvarnas sträckning kommer ändras.

– Nejdå, vargarna kommer inte ändra några älvar, säger hon.

 

Forskarna skriver:

”Återkoloniseringen av stora rovdjur i områden har ofta hävdats leda till kraftiga effekter på ekosystemet inklusive effekter på mer än en nivå i näringspyramiden. I vår studie av ett system under stark mänsklig påverkan visar vi att återkolonisering av varg resulterade i ett nästan omedelbart funktionellt svar från ett annat stort rovdjur – människan – som förhindrade eller åtminstone reducerade en direkt numerisk effekt på tätheten av vargarnas huvudsakliga bytesdjur, älgen”, skriver forskarna.

 

Och de fortsätter:

”Eftersom de flesta av världens områden som i framtiden kommer att koloniseras av stora rovdjur även kommer att vara starkt påverkade av människor (såsom Skandinavien), kan mänskligt beteende utgöra en viktig faktor som i slutändan kan styra omfattningen av de stora rovdjurens effekter på ekosystemen”, skriver Håkan Sand och Camilla Wikenros i sin slutsats.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev