söndag 24 september

Lodjuren mår bra. Foto: Mostphotos

Lodjur vid god vigör – hjärtan samlas in i forskningssyfte

Premium

Den svenska lodjursstammen är i gott hälsoskick, visar Statens veterinärmedicinska anstalts undersökningar som gjorts efter vinterns licensjakt. Det har även samlats in lodjurshjärtan för att användas inom forskningen.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har obducerat 80 lodjur som fällts under den senaste licensjakten.
Resultaten visar att hälsoläget hos djuren överlag varit gott, inga allvarliga sjukdomar verkar pågå i lodjursstammen, skriver SVA i en rapport.

 

Gott hull

Över 1.000 prover har samlats för att användas i rovdjursförvaltning och forskning. Rapporten visar att av 83 fällda lodjur har 80 obducerats på Statens veterinärmedicinska anstalt SVA, 28 honor och 52 hanar. Sammantaget visar undersökningarna att hälsoläget hos de fällda lodjuren varit gott.
Alla lodjur utom fyra var i medelgott eller över medelgott hull. De fynd som gjorts har handlat om normalt förekommande tarmparasiter, trasiga tänder eller förändringar som inte påtagligt påverkar djurets hälsa.
– Datat påverkar beslut kring jakt i olika landsdelar genom att inventeringen ger svar på om antalet lodjur överstiger den nationella och regionala miniminivåerna. Det är först då som jakt kan bli aktuell. Bekräftade föryngringar av lodjur i renskötselområdet är också högst relevanta för samebyarna, säger Linda Thelin, biolog på SVA, i ett pressmeddelande.

 

Hjärtan samlades in

Varje år samlas även en stor mängd prover och data in från rovdjur som fälls i Sverige. Förutom att proverna används i långsiktig sjukdomsövervakning, förvaltning och forskning, samlas vissa år material till tidsbegränsade forskningsprojekt.
Under årets jakt har hela lodjurshjärtan samlats in till Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset som bedriver forskning kring nedsatt njurfunktion och risken för kardiovaskulär sjukdom hos människor. Syftet är att bättre förstå om vissa arter har bättre skyddsmekanismer för detta än vad människan har.

 

Nytta med rovdjursövervakningen

– Att söka och utforska naturens bästa lösningar på olika sjukdomar bygger upp kunskap som kan ge insikter i hur människors sjukdomstillstånd kan förebyggas och behandlas. Kunskap om lodjurets hjärtmekanismer kan ge viktiga ledtrådar till hur patienter med njursjukdomar kan behandlas bättre. Att samla in material till humanmedicin är ett av många exempel på hur vi människor kan ha nytta av övervakningen av stora rovdjur, säger Linda Thelin pressmeddelandet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev