Tamgrisbesättningar i Tyskland har smittats av afrikansk svinpest. Foto: Martin Källberg

Tyska tamgrisar smittade av afrikansk svinpest

Utbrottet av afrikansk svinpest i östra Tyskland har nu även hittat in i två tamgrisbesättningar. Det meddelar tyska myndigheter. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bedömer inte att risken för en introduktion i Sverige har ökat på grund av detta.

Tyska myndigheter meddelar att afrikansk svinpest (ASF) har bekräftats i två tamgrisbesättningar, i ett av de områden i östra Tyskland där smittan redan finns i vildsvinstammen.
Det rör sig om en ekologisk besättning med 200 djur och en hobbybesättning med två djur, i två olika distrikt i förbundslandet Brandenburg nära den tysk-polska gränsen.

Rapporterade fall av afrikansk svinpest (ASF) hos tamsvin i östra Tyskland (röda trianglar). Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADIS

Restriktioner råder

De båda besättningarna ligger inom de områden som redan omfattas av restriktioner på grund av det pågående utbrottet, som hittills omfattat vildsvin i två olika förbundsländer, Brandenburg och Sachsen i östra Tyskland samt vildsvin och tamgrisar i västra Polen.

Här är risken störst för ett utbrott av afrikansk svinpest

Spritt i EU

Övriga medlemsstater som rapporterat fall av ASF är: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Belgien och Grekland.
Att ASF har introducerats i Belgien, Tjeckien och även västra Polen visar att humanmedierad spridning kan ske när som helst och till vilket land som helst.

Effektivt vaccin mot afrikansk svinpest närmar sig

Ingen förhöjd risk

Mot bakgrund av Sveriges geografiska läge, utan landgräns mot smittade länder och med hav som landgräns i stora delar av de områden där vildsvin finns, bedömer SVA att det är en lokal introduktion till vildsvin via mänskliga aktiviteter som är det mest sannolika scenariot för ASF-introduktion i Sverige.
Men just nu är bedömningen att de nya fallen inte påverkar risken för introduktion ytterligare, men att risken är fortsatt förhöjd på grund av den rådande situationen.

Så kan ASF komma till Sverige

Kött, produkter och kroppsvätskor från smittade vildsvin och tamgrisar innehåller smittämnet och införsel av sådana produkter till Sverige bedöms vara den största smittrisken för svenska grisar och vildsvin. Införsel av sådana produkter från smittade områden är därför inte tillåten. God efterlevnad av detta förbud, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar att hålla Sverige fritt från ASF.
Källa: SVA

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev