Amerikanska forskare har fått fram en vaccinkandidat mot afrikansk svinpest. Foto: Martin Källberg

Effektivt vaccin mot afrikansk svinpest närmar sig

Premium

Ett amerikanskt forskarlag meddelar nu att det har uppnått lovande resultat med en vaccinkandidat för afrikansk svinpest. Hoppet växer nu att det smittsamma viruset kan stoppas från att spridas till tamsvin.

Afrikansk svinpest är en fruktad sjukdom som spridit sig i Europa.

I Tyskland har flera fall konstaterats och Danmark har tagit till kraftåtgärder som vildsvinsstängsel samt så gott som utrotat sin vildsvinsstam för att hindra sjukdomen att ta sig in i landets, för exportindustrin, viktiga tamsvinsbesättningar.

Sverige har hittills varit fredat från den fruktade svinpesten, men oron har varit stor att smittan även ska hitta hit.

 

Ett genombrott

Nu kommer hoppingivande rapporter från USA där en forskningsavdelning inom det amerikanska jordbruksdepartementet har lyckats framställa en vaccinkandidat som har gett goda resultat i tester inom en kommersiell svinbesättning.

Inga biverkningar har hittills konstaterats hos vaccinerade grisar och baserat på de studier som gjorts tycks vaccinet ge bra skydd mot viruset.

Statsepizootolog Karl Ståhl är försiktigt positiv till resultaten av vaccinkandidaten.

Karl Ståhl. Foto: SVA

– Det har gjorts stora framsteg inom vaccinforskningen på olika håll i världen men forskargruppen på Plum Island Animal Disease Center i USA har kommit längst. Den mest lovande av deras vaccinkandidater verkar både vara säker och ge upphov till god immunitet. Afrikansk svinpestvirus är ett svårt virus att angripa och det gäller att identifiera rätt del av arvsmassan när man designar denna typ av vaccin som är ett så kallat attenuerat (försvagat) levande vaccin, säger Karl Ståhl vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

 

Svåranalyserat

Hur lång bort i tiden som ett storskaligt vaccinprogram för Europa ligger är mycket svårt att svara på.

– Det går inte att säga i dagsläget, men det handlar i alla fall om flera år innan det finns ett kommersiellt vaccin på marknaden i EU, säger Karl Ståhl.

Även i Sverige, på SVA, bedrivs grundläggande forskning kring afrikansk svinpestvirus som kan ligga till grund för ett framtida arbete med vaccin.

 

Positivt i USA

I USA hoppas man nu att detta vaccin är rätt väg att gå för att få till ett vaccin för storskaligt användande.

– Tidigare har vi använt färska och isolerade grisceller för att producera vaccinkandidater. Det försvårar en storskalig produktion. Men nu kan vi behålla vaccinets egenskaper samtidigt som vi replikerar vaccinet i labbodlade cellkulturer, säger forskaren Douglas Gladue, på Plum Island Animal Disease Centre, som lyder under det amerikanska jordbruksdepartementets avdelning för forskning om lantbruksfrågor (ARS).

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev