Efterhand ska den smittade zonen sektionernas och därefter ska alla vildsvin avlivas. Det kan handla om stängsel och jakten ska ska till stor del genomföras av jägare med lokalkännedom. Foto: Kjell-Erik Moseid

Nu inleds insatserna – jägare letar efter döda vildsvin

Lokala jägare kommer att spela en mycket viktig roll i bekämpningen av afrikansk svinpest. Redan under helgen inleds de första insatserna i området öster om Fagersta.

– Jägare kommer redan under helgen att gå in i det som vi betecknar som kärnområdet för att leta efter döda eller sjuka vildsvin. Jag räknar med att vi kommer att hitta många, säger Karl Ståhl,statsepizootolog vid SVA. 

I flera steg kommer jägarna i främst de lokalt drabbade jaktlagen att bidra till att söka efter döda vildsvin. I vissa skeden kommer man även att jaga för att smittan inte ska sprida sig utanför den smittade zonen.

Karl Ståhl, SVA.

– Jag är i Fagersta nu och talar med jägarna i området. Under helgen kommer det område där man funnit döda vildsvin att genomsökas. Vi får se hur stor yta vi hinner täcka, beroende på hur många frivilliga jägare som sluter upp, men det kan bli ett fyrtiotal jägare, säger Karl Ståhl.

Kartlägga smittspridningen

Initialt handlar det om att få en bättre bild av smittspridningen och omfattningen. SVA vill även försöka kartlägga hur länge smittan funnits i området. Funna kadaver ska provtas på plats och därefter brännas i en ugn.

– Utbredningen kan ge oss en bild av hur länge smittan funnits i området. Jordbruksverket håller på att etablera en operativ ledningscentral och där kommer även finnas möjlighet till analyser och provtagning, säger Karl Ståhl.

Viktig roll

Lokala jägare kommer att ha en viktig roll under hela insatsen, som i ett första skede bedöms ta minst ett år. Jägarnas lokalkänedom och kunskaper om hur vildsvinen rör sig i området är enligt Karl Ståhl mycket viktig för resultatet. 

– Jägarna är helt centrala, de är duktiga på att röra sig i skogen och känner markerna, och de vill hjälpa till. I ett senare skede kommer vi att försöka skjuta bort alla vildsvin i de yttre delarna av den smittade zonen, och därefter ta bort alla vildsvin i kärnområdet, säger Karl Ståhl.

Döda vildsvin

Inför helgens inledande genomsökning har han bilden klar, och det är en bild som alla som deltar har fått beskriven. 

– Jag tror vi kommer hitta ganska många kadaver så fort vi börjar leta. Det kan handla om hundratals, men antalet är inte lika intressant som storleken på det område där vi finner döda vildsvin. Det här är illa för Fagersta, men för oss är Fagersta långt ifrån det värsta ställe där smittan kunde dykt upp, säger Karl Ståhl.

Helgens fynd kommer att påverka fortsättningen, och beroende på smittans utbredning kan den smittade zon sektioneras. Det kan ske med stängsel längs vägar och järnvägar.

Lokalsamhället vaknar

Sakta börjar det också gå upp för lokalsamhället vad fyndet av afrikansk svinpest, ASF, innebär. Karl Ståhl beskriver hur många är chockade över omfattningen av restriktionerna, med begränsningar och förbud att vistas i skog och mark. Epizootilagen går i det här fallet före allemansrätt och äganderätt.

För närliggande marker som gränsar till den smittade zonen gäller uppmärksamhet och rapport i de fall man påträffar döda eller sjuka vildsvin. Karl Ståhl räknar med att det nu kommer att rapporteras döda vildsvin från många platser, utan att det för den skull innebär att djuren dött av ASF.

Är förberedda

SVA har jobbat med att förbereda sig för ett utbrott under lång tid. Karl Ståhl har jobbat med frågor kring ASF sedan 2009, och 2015 genomfördes en större samling på Öster Malma, där Jägareförbundets roll blev tydligare.

Jordbruksverket har därefter tillsammans med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt och Svenska Jägareförbundet tagit fram och även testat ett åtgärdsprogram för ett eventuellt utbrott av ASF. 

2017 genomfördes ett test i fält på marker i Södertörn för att granska olika myndigheters samverkan och åtgärdernas påverkan på lokalsamhället. En viktig del handlade också om att se effekterna av planerade insatser i fält, där jakt på vildsvin genomfördes i ett hägn.

Jag tycker att det var oväntat, och inte minst att det skedde i Fagersta

Karl Ståhl, SVA

Viktiga erfarenheter

Risken för ett utbrott av ASF i Sverige bedömdes 2017 som låg, men likväl med så pass allvarliga konsekvenser att myndigheterna ville genomföra fältförsöket och se hur olika åtgärder och myndigheters samarbete kunde förbättras.

Erfarenheterna från 2017 är viktiga för de åtgärder som nu genomförs till följd av utbrottet i Fagersta.

– Ja, absolut. Vi satte sändare på vildsvin för att se deras rörelsemönster som vi kunde koppla till andra studier. Den kunskap vi skaffat oss har vi använt när vi tagit beslut om den smittade zonen, och hur vi jobbar med smittskydd. Vi har dessutom en lång erfarenhet av samarbete som blir viktigt nu, säger Karl Ståhl.

Oväntat

Trots alla år av förberedelser är han ändå förvånad över utbrottet.

– Även lite chockad när det händer. Jag tycker att det var oväntat, och inte minst att det skedde i Fagersta, säger Karl Ståhl.

Samtliga artiklar om utbrottet av afrikansk svinpest hittar du här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev