Utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta kommer att få stor påverkan på människors liv. Den smittade zonen omfattar delar av fyra kommuner. Karta: Jordbruksverket

Stort område spärras av efter utbrott av afrikansk svinpest

Jordbruksverket har nu beslutat att fastställa en smittad zon som sträcker sig över Fagersta kommun och intilliggande kommuner. Inom området gäller nu stränga restriktioner, på grund av utbrottet av afrikansk svinpest. Att vistas i skogen är i princip helt förbjudet. 

Jordbruksverket har nu beslutat om gränser för det man kallar en smittad zon utifrån de fynd som gjorts av döda vildsvin. 

Erika Chenais, SVA.

Här intill finns en karta över området, där det är förbjudet för människor att röra sig i skog och mark. Det rör sig om ett område på upp mot 1.000 kvadratkilometer stort område, eller 100.000 hektar.

– Det berör hela Fagersta kommun, samt delar av kommunerna Norberg, Sala och Surahammar, säger statsveterinär Erika Chenais vid SVA till Svensk Jakt.

Omfattande begränsningar

Restriktionerna som införs är omfattande, det är förbjudet för allmänheten att vistas i skogen, att gå av allmänna vägar. Ingreppen i människors vardag, inte minst landsbygdsboendes, blir enorma.

– Ja, det är inom området som klassas som smittad zon förbjudet att rasta hunden utanför vägnätet, att jaga, att plocka bär och svamp och att hugga sin ved, till exempel, säger Erika Chenais.

Åtgärderna inom den smittade zonen är omfattande, allt för att försöka stoppa spridningen av Afrikansk svinpest. Foto: Fredrik Andersson

Många aktiviteter

Jordbruksverket, som ska upprätta en operativ ledningscentral i området, listar en rad aktiviteter som är förbjudna inom området. Detta för att inte fler vildsvin i området ska drabbas, och för att minska risken för spridning utanför den smittade zonen. Se faktaruta!

Det är viktigt att alla respekterar de restriktioner som nu gäller i det drabbade område.

Lena Hellqvist Björnerot

– Vi jobbar intensivt tillsammans med övriga myndigheter och berörda branschorganisationer för att begränsa och bekämpa smittan. Det är viktigt att alla respekterar de restriktioner som nu gäller i det drabbade området, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

På rad

De döda vildsvinen har hittats i en linje intill Fagersta tätort, längs en sträcka av tre kilometer. Förhoppningen är nu att viruset inte spridits långt utanför detta område.

– Uppgifter vi hämtat in från lokala jägare säger att vildsvinspopulationen i huvudsak återfinns nordost till sydväst om tätorten. Skyddsområdet som inrättas är många gånger större, säger Erika Chenais.

Ändrad storlek

Avspärrningarna, som inte kommer att bestå av några stängsel, utan ska upprätthållas genom att människor respekterar de gränser myndigheterna drar upp och informerar om genom kartbilder och skyltar, kommer att ändras under tiden bekämpningen av smittan pågår.

– Ja, det kan jag säkert säga. Områdets storlek kommer att förändras. Förhoppningsvis minskar det, men det kan också komma att utökas beroende på virusets spridning. Det är också möjligt att restriktionerna kommer att ändras under tiden bekämpningen pågår.

Leta kadaver

På frågan om hur länge restriktionerna kommer att vara säger Erika Chenais att det rör sig om månader.

– Det tar lång tid att bekämpa det här viruset. I Belgien och Tjeckien tog det ett år mellan att det första och sista döda vildsvinet påträffades. 

Enligt Erika Chenais kommer de lokala jägarna att spela en stor roll i bekämpningsarbetet.

– En av de inledande åtgärderna är att leta efter kadaver. Jägare med lokalkännedom och som utbildas i biosäkerhet kommer att genomföra organiserade sök, för att vi ska få kunskaper om hur spridd smittan är i området.

Rapportera fynd

Myndigheterna uppmanar jägare och andra att rapportera fynd av döda och sjuka vildsvin till SVA. Särskilt i det aktuella området och i Västmanland, men uppmaningen gäller hela Sverige.Fynd kan rapporteras till SVA:s särskilda digitala webbplats. 

Här kan du läsa mer om Afrikansk svinpest.

Här kan du se en högupplöst karta över restriktionszonen.

Det gäller i den smittade zonen

  • Jaktförbud. Förbudet gäller all typ av jakt på alla arter av vilt.
  • Aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar, där människor vistas i skog och mark, till exempel för att plocka svamp- och bär.
  • Alla typer av skogsbruksåtgärder.
  • Att släppa hundar lösa.
  • Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.
  • Den som håller tamgrisar i smittad zon ska bland annat se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller drabbas av ökad dödlighet.

Källa: Jordbruksverket

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev