Inom Jägareförbundet råder delade meningar om första älgjaktdagen ska vara flytande som idag, eller om jakten ska börja på ett fast datum. Skillnaden mellan norr och söder är tydlig. Foto: Jan Henricson

Tvist om älg och rådjur i jakttidsarbete

Engagemanget inom Jägareförbundet i arbetet med de nya jakttiderna är mycket stort. Men jägarna är inte eniga. Och det är i synen på jakttiderna på älg och rådjur som uppfattningarna går i sär.

Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné beskriver intresset som visas för de nya jakttiderna som enormt. Han har under sin tid på sitt jobb inte varit med om ett sådant engagemang från förbundets föreningar och från enskilda jägare.

– Vi har fått tusentals mejl, sms och till och med handskrivna brev. Min egen messengerfunktion på Facebook kraschade under tyngden av alla meddelanden med synpunkter på jakttider, berättar Daniel Ligné.

Han tycker det är jätteroligt att så många intresserar sig för jakttiderna, och att de tar sig tid att säga vad de tycker för att påverka Jägareförbundets förslag.

Älgjakten skiljer

Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné. Foto: Martin Källberg

För någon dag sedan gjorde Daniel Ligné en dragning om jakttiderna för förbundsstyrelsens arbetsutskott. I mycket handlade den om att beskriva vad länsföreningarna har för synpunkter på underlaget som skickats ut från förbundet, samt vilka kompletterande förslag som inkommit.

– Samtliga länsföreningar har kommit med synpunkter. Det är inte vanligt att alla svarar på förbundets remisser, så det visar också vilket intresse som finns för jakttiderna, säger Daniel Ligné.

I det mesta är länsförbunden överens med sin huvudorganisation. Men där finns också sådant som skiljer. Inte oväntat handlar det om jakttiderna på de viktiga jaktvilten älg och rådjur.

– Det handlar främst om att föreningarna har olika syn på om vi ska införa jakt på älg även under skymningstimmen, det vill säga en timma efter solens nedgång. Vidare är man inte överens om vi ska ha ett fast startdatum för älgjakten, säger Daniel Ligné.

Norr och söder

Vad gäller det sistnämnda finns en tydlig geografisk skillnad. Medan Norrlandslänen förordar att jakten ska starta den 1 september föredrar organisationerna i söder att hålla fast vid jaktstart den andra måndagen i oktober, eller till och med skjuta på premiären ytterligare en vecka för att på det sättet minska risken att man jagar under älgens brunstperiod.

– Det här beror på de skilda förutsättningarna. Medan man i norr har diskussionerna med skogsbruket och bedömer att ett fast startdatum, som skulle innebära något längre jakttid, kan vara ett argument för att behålla brunstuppehållet, har man inte sådana problem i södra Sverige, analyserar Daniel Ligné.

Resonemanget avspeglar sig också på frågan om jakttiden på älg ska bestämmas på nationell eller regional nivå.

– Där man anser jakt under brunsthållet är fel vill man att jakttiden beslutas nationellt. Det gäller även i något län längre söderut där man haft diskussioner om det lämpliga i att jaga älg i februari.

Jägareförbundets länsföreningar har olika syn på jakt på råbock om våren. Foto: Jan Henricson

Mer jakt

Ett annat tvisteämne är vårjakten på råbock. Även i det fallet märks tydliga geografiska skillnader. Län som har vårbockjakt är för, de som ligger intill vårbockjaktlän vill i regel ha sådan jakt, medan länen längre söderut är starkt emot.

– Det kommer att bli svårt att övertyga ett antal län i söder om att gå med på att vi ska vårjakt på råbock i hela landet, så det måste vi hantera på något sätt, försöka hitta en logisk linje i hur frågan ska drivas, säger Daniel Ligné.

I övrigt finns det många jakttider där länsföreningarna är överens, till exempel vad gäller jakttiderna på vildsvin och hjortarterna.

– Inom organisationen har vi ett mål att skapa mer jakt för våra medlemmar. Det tycker jag att vi kommer fram med genom det här förslaget, säger Daniel Ligné.

Om sjöfågeljägarna ska få förlängd jakttid gäller det för Jägareförbundet att ta fram bra argument för varför det är lämpligt. Foto: Jan Henricson

Goda argument behövs

I förbundets fortsatta arbete med jakttiderna ska det i närtid hållas ett Skypemöte med länsordförandena för att försöka komma fram till en gemensam linje vad gäller frågorna som beskrivs ovan.

Den 21 mars ska förbundsstyrelsen ta beslut om vilket förslag som ska skickas till Naturvårdsverket, något som ska vara inne sista mars.

– Under tiden arbetar vi intensivt med att ta fram faktaunderlag för att motivera de förändringar vi föreslår. Det duger inte med att säga att vi tycker att en jakttid ska ändras. Till exempel är ett argument för en längre jakttid på sjöfågel klimatförändringarna och vad de innebär för att fåglar stannar längre i isfria vatten, säger Daniel Ligné.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev