När sly inte röjs bort längs järnvägarna ökar risken för viltolyckor med spårbunden trafik. Längs sträckan mellan Falun och Borlänge har antalet älgar som dödats ökat dramatiskt sedan spårområdet trädsäkrades. Bilden är från en annan plats. Foto: Göran Ekström

Teststationer för viltvarning ska byggas utmed utvalda sträckor av järnvägsspåret. Foto: Göran Ekström

Trafikverket driver projekt för att reducera viltolyckor på järnväg

Trafikverket, SLU, konsultföretaget EnviroPlanning och SJ har tagit fram uppgifter om viltpåkörning på järnväg och ett åtgärdspaket som ska reducera olyckorna kraftigt.

Åtgärdspaketet innebär byggnation av viltstängsel och teststationer utmed järnvägen där man ska utvärdera och lära sig mer om viltvarnande system. Målet är att minska olyckorna på teststräckorna med 80 procent.

En teststation är en 40-60 meter bred öppning i viltstängslet där djuren kan passera järnvägen. Vid stationen ska olika system för viltvarning testas för att utvärdera vilka typer av signaler, exempelvis ljus, rörelse och ljud, som är mest effektiva för att få djuren att lämna spårområdet. Teststationen ska byggas där terrängen naturligt leder djuren över järnvägen.

 

Byggnation på gång

Samarbetet startade 2014 med en förstudie och nu drivs järnvägsplaner för respektive delsträcka för att kunna påbörja byggnation.
– Arbetet med järnvägsplanerna som ska ligga till grund för byggnation längs de utvalda sträckorna har kommit långt. Vi har haft samråd med närboende, kommuner, älgskötselområden och länsstyrelser och under våren 2017 ska planerna vara klara, tillsammans med kompletterande beslutsunderlag. Om allt går som vi har tänkt, så kan vi upphandla viltstängsel och teststationer under sommaren alternativt hösten och allt kan vara klart under 2018, säger Mats Johansson, Trafikverkets projektledare.

 

De sträckorna som förses med viltstängsel och teststationer

Näverkärret-Krampen

Enköping-Grillby

Högsjö-Kilsmo

Laxå-Finnerödja-Gårdsjö

Velanda-Prässebo

Fakta teststationer

En detektor skickar en signal till teststationen när ett tåg är på ingång. Finns det djur detekterade vid teststationen aktiveras varningssignaler som ska skrämma bort djuren från området. Finns det inga djur i närområdet av teststationer ska varningssystemet vara inaktivt. Området kring teststationerna ska övervakas med värmekamera eller liknande för att kunna studera djurens reaktion på olika typer av varningssignaler.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev