Vapenförvaring och fågelutsättning motioneras det om till Jägareförbundets årsstämma. Foto: Jan Henricson

Motioner till årsstämman i korthet

Premium

I en femte och sista artikel redovisas ytterligare några motioner till Svenska Jägareförbundets årsstämma som hålls på Öster Malma den 13–14 augusti.

• Arbeta för permanent sommartid! Uppmaningen riktas till Jägareförbundets årsstämma i en motion från Jägareförbundet Västerbotten. Om inte klockan ställs tillbaka om hösten kan många jägare utnyttja skymningstimmar efter jobbet till att bedriva jakt på klövvilt, eller på säl eller trädskällarjakt, menar västerbottningarna som ser sitt förslag som stor jägarnytta.

 

• Inskränkningar i jägares och markägares möjligheter att föda upp och sätta ut fågel är inte bara ett hot mot jakten utan också mot den biologiska mångfalden. Det anser styrelsen för Jägareförbundet Skåne som i en motion till förbundsstämman föreslår att Svenska Jägareförbundet aktivt och tydligt arbetar för att slå vakt om denna viltvårdsinsats, samt för ett okomplicerat och etiskt förankrat regelverk för verksamheten.

 

• Vapen ska förvaras där jägaren finner det lämpligt. Huvudsaken är att de finns i godkänt vapenskåp. Det anser Torbjörn Lövbom, Burträsk, i en motion som gått vidare till Jägareförbundets årsstämma. Enligt Lövbom är det i dagens samhälle allt fler jägare som till exempel bor i en storstad men som jagar på föräldragården. Utöver det finns flera andra förhållanden som innebär att jägaren måste transportera sina vapen med de risker det innebär, istället för att ha dem tryggt inlåsta på platsen för där jakten bedrivs.

 

• Det nya digitala provet för jägarexamen behöver en pedagogisk och saklig granskning innan det tas i bruk, för att alla kategorier nya jägare ska ges en rimlig möjlighet att klara det. Det skriver Torbjörn Lövbom, Burträsk, i en motion till Jägareförbundets årsstämma. Han anser också att höjningen av provavgiften från 250 till 500 kronor är oskälig och menar att en sådan inte ska tas ut innan det nya provet är granskat, testat och infört. Jägareförbundet Västerbotten skickar hans första förslag vidare till förbundsstämman, men avslår den del som gäller höjningen av provavgiften eftersom den redan har genomförts.

 

• Genom att tillföra en medlemsförsäkring för klimatsmart viltkött som förstörs i händelse av att en frys går sönder kan Jägareförbundet öka antalet medlemmar. Det anser Andreas Nordlund, Boden, i en motion som gått vidare till förbundets riksstämma. Enligt Nordlund är ersättningen som utgår från hemförsäkringen med upp till 5.000 kronor allt för lågt för att täcka förlusten som uppstår om viltköttet i en välfylld frys tinar. Utöver det finns kostnader för ny utrustning, skriver han.

 

• Av länsstyrelsen godkända besiktningsmän som är utsedda att undersöka om älg är tjänlig som människoföda har ingen ersättning för arbete och resa såvida inte jaktlaget betalar. Det vill Jägareförbundet Uppvidinge jaktvårdskrets ändra på. I en motion till förbundsstämman som antagits av Jägareförbundet Kronoberg föreslås att ett regelverk för ersättning upprättas. Finansiering kan enligt motionären ske genom Viltvårdsfonden eller kopplas till Jägareförbundets jakt- och viltvårdsuppdrag.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev