TBE sprids via fästingar och kan ge allvarlig sjukdom i form av hjärninflammation. Foto: Jan Henricson

TBE drabbar allt fler – jägare uppmanas att vaccinera sig

TBE som sprids via ett fästingburet virus blir allt vanligare i södra och mellersta Sverige. Nu uppmanas jägare och andra som rör sig i naturen mycket att vaccinera sig.

Rekommendationerna varierar något, men gäller alla län med en nordlig gräns i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Sveriges Radio berättar om den ökade smittspridningen som har fått Folkhälsomyndigheten att påbörja en utredning. Målet är en mer samlad bild av vilka rekommendationer som ska gälla framöver.

Sörmland är det län som drabbades hårdast under 2022, med i flera fall svåra följder för den drabbade. Områden runt Mälaren och kustnära områden anses särskilt utsatta.

Län för län

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller för närvarande följande rekommendationer i län med smittförekomst:

 

BLEKINGE

Vaccinering rekommenderas till permanentboende och sommarboende i riskområden samt till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och ofta blir fästingbitna. Riskområden i Blekinge är Aspö, Utlängan/Stenshamn och Ryssberget.

 

DALARNA

Sedan 2022 finns ny rekommendation om vaccination som gäller personer som vistas regelbundet i skog och mark i Dalarna söder om Borlänge tätort.

 

GÄVLEBORG

Har ingen generell rekommendation för TBE-vaccination. Dock rekommenderas vaccination till fast boende och till dem som tillbringar mycket tid i skärgården i länets sydligaste delar samt i de södra delarna av Gävle kommun.

 

HALLAND

Det är få fall av TBE i Halland och därför finns det ingen allmän rekommendation om att vaccinera sig mot TBE. Vaccination kan dock övervägas om du är ute mycket i skog och mark, eftersom det varje år trots allt är några personer som smittas av TBE i länet.

 

JÖNKÖPING

Behovet av vaccination bedöms utifrån hur mycket personen vistas i naturen i områden där TBE förekommer. Inväntar besked från Folkhälsomyndigheten om en eventuellt mer generell rekommendation.

 

KALMAR

Vaccination rekommenderas till den som rör sig mycket i skog och mark i Kalmar län, speciellt i de områden där det tidigare konstaterats TBE-smitta.

 

KRONOBERG

Rekommenderar vaccin för de vistas regelbundet ute i skog och mark i områden med ökad risk, vilket är Rottne med omnejd och Norrhult med omnejd. Även om man vistas mycket ute i skog och mark som inte omfattas av områden med ökad risk kan man överväga att vaccinera sig.

 

SKÅNE

TBE-vaccination rekommenderas fastboende och sommarboende samt personer som vistas mycket i skog och mark i områden med ökad smittrisk och den som ofta är ute i naturen i Skåne eller ofta blir biten av fästingar.

 

STOCKHOLM

TBE-vaccination rekommenderas till barn och vuxna som vistas i naturen i länet.

 

SÖRMLAND

Sörmlands natur är högriskområde för TBE. Alla som vistas i naturen rekommenderas att vaccinera sig. I Sörmland är TBE-vaccination kostnadsfri för barn från 3 års ålder till och med 18 år.

 

UPPLAND

Hela regionen räknas som riskområde för TBE. Barn mellan 3 och 18 år erbjuds gratis vaccinering.

 

VÄRMLAND

Alla som vistas i skog och mark i Värmland rekommenderas vaccination. Den utvidgade rekommendationen infördes i år då utbredningsområdet för TBE successivt ökat.

 

VÄSTMANLAND

Sedan 2022 bedöms hela Västmanland vara riskområde för TBE. Permanent- och sommarboende och personer som vistas mycket ute i naturen rekommenderas att vaccinera sig. Har tagit beslut om gratis vaccin för barn.

 

VÄSTRA GÖTALAND

En ökad geografisk spridning och ökat antal fall gör att TBE-vaccination sedan 2022 rekommenderas till alla som vistas i naturen i hela Västra Götaland.

 

ÖREBRO

Personer som vistas i skog och mark i Örebro län rekommenderas att vaccinera sig.

 

ÖSTERGÖTLAND

Alla behöver skydd mot TBE, särskilt de som vistas mycket i skog och mark. Gratis grundvaccination för barn från 3 år till och med 18 år. Sedan årsskiftet subventioneras också halva kostnaden för vuxna.

TBE

TBE är en engelsk förkortning för tick borne encephalitis, fästingburen hjärninflammation. TBE orsakas av ett virus och är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan spridas mellan djur och människor. Smittan överförs till människor huvudsakligen via fästingbett.

Det tar oftast mellan 4 och 10 dagar från fästingbettet till att man blir sjuk, men inkubationstiden för TBE kan vara ända upp till en månad (2-28 dygn). Ungefär en tredjedel av dem som insjuknar i TBE vet inte om att de blivit fästingbitna före insjuknandet.

De flesta som smittas av TBE blir inte alls sjuka. Symtom på TBE utvecklas hos 10─30 procent som får en influensaliknande sjukdomsbild med feber och muskelvärk. Dessa symtom går vanligen över efter 4–7 dagar, men 20–30 procent drabbas därefter av en andra TBE-fas. De insjuknar då med symtom på hjärn- och/eller hjärnhinneinflammation med hög feber, svår huvudvärk, illamående, förvirring och andra neurologiska problem.

De flesta som insjuknar blir helt återställda, men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Vissa personer får bestående förlamningar även om det är ovanligt (0,5-2 procent bland dem med svår TBE). Dödsfall kan också förekomma men är mycket sällsynta. Den akuta TBE-sjukdomen ger oftast lätta symtom hos barn i förskoleåldern och det är sällan dessa behöver intensivvårdsbehandling för sin TBE.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev