Vårbockjakten är igång och SVA vill ha hjälp med att samla in träckprov. Foto: Jan Henricson

Ska kartlägga förekomsten av parasit hos rådjur

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vill ha hjälp av allmänheten för att försöka ta reda på om rådjur kan sprida parasiten kryptosporidier till människor via grönsaker. 

I dag är det okänt hur stor förekomsten är av kryptosporidier hos svenska rådjur. 

SVA:s driver ett forskningsprojekt dels för att undersöka om parasiten är vanligt förekommande hos rådjur, dels undersöka om rådjur med diarré har parasiten. Det försöker också klarläggas om de arter av parasiten som rådjuren bär på kan infektera människor.

22 procent positiva

– Projektet startade förra året och vi är mycket glada över alla som hjälpt oss hittills med prover. Under 2023 fick vi in 25 träckprover från rådjur med diarré, dessa är nu analyserade. Vi fick också in 11 hela självdöda rådjur som vi kunnat obducera och ta prover från. Av de 36 djuren visar analyserna att hela 22 procent var positiva för kryptosporidier. Nu väntar vi på analyserna för artbestämning så vi kan se om alla drabbats av samma eller olika arter av kryptosporidier, och om det är arter som smittar till människor, säger Ellinor Spörndly-Nees, biträdande statsveterinär på SVA, i ett pressmeddelande.

Orsakar diarré

Kryptosporidier (Cryptosporidium spp.) är encelliga parasiter som infekterar tarmslemhinnan och kan orsaka bland annat diarré. Kryptosporidier kan infektera många djurslag, även människa. Hos människor kan parasiten orsaka olika grad av sjukdom, allt från lindriga symtom till kraftiga diarréer och buksmärta. Hos en del ses inga symtom alls. Likaså är det hos djur där en infektion kan ge kraftiga diarréer hos framför allt unga djur, men det är inte ovanligt att djur är infekterade utan att några symtom ses alls.

Källa: SVA

Rapportera vilt

Men de behöver hjälp med insamlandet.

– Det är ju inte varje dag vi springer på rådjur som bajsar, speciellt inte ett som också har lös avföring. Därför är det så viktigt att de som gör det rapporterar till oss. Så om du ser ett rådjur med lös avföring, försök samla in ett prov från avföringen. Det är bara med allmänhetens hjälp vi kan spåra parasiten hos rådjuren och få en bild av läget. Men följ instruktionen, avföring från sjuka djur kan annars smitta dig. Vi är ytterligt tacksamma för alla som bemödar sig med att skicka in prover, de gör verkligen en insats för forskningen, säger Emelie Pettersson, biträdande statsveterinär som leder studien på SVA.Studien pågår hela 2024 och fynden kan skickas in via rapporteravilt.sva.se.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev