lördag 2 mars

Regnbåge

‹ Gå tillbaka till Sveaskog splittrar fungerande älgförvaltning

I Örebro län slås fungerande älgförvaltning sönder när statliga skogsbolaget Sveaskog drar ur sina marker för att bilda egna älgskötselområden. Foto: Olle Olsson

I Örebro län slås fungerande älgförvaltning sönder när statliga skogsbolaget Sveaskog drar ur sina marker för att bilda egna älgskötselområden.