Jaktvårdskonsulent Lars Björk har bara lovord att säga om jägarnas insatser i kampen mot den afrikanska svinpesten.

Storsök i smittade zonen – trafikeftersök får genomföras

400 jägare deltog under helgen när vildsvinskadaver letades i hela den smittade zonen om 100.000 hektar. Inga döda djur påträffades utanför det som betraktas som kärnområde för utbrottet av afrikansk svinpest, i anslutning till Fagersta. Nu är det också klart att trafikeftersök får genomföras inom zonen, under vissa förutsättningar.

Måndagen var en vilodag för jägarna som sedan utbrottet blev känt letat vildsvinskadaver i skogarna intill Fagersta tätort. Sannolikt ställs sökinsatserna in även under tisdagen.

Lars Björk.

– Jägarna behöver vila både kropp och skalle. Det är ytterst påfrestande att tränga fram i de tätaste ungskogar man kan tänka sig, där man till och med måste lyfta på grangrenarna för att vara säker på att man inte missar något, säger Jägareförbundets samordnande jaktvårdskonsulent Lars Björk.

Gemensam funktion

De som administrerar sökinsatserna behöver också en paus, för att sammanställa information och för att dra upp planer för insatser som ska göras den närmaste tiden – och på längre sikt.

– Till exempel har jag kartor av alla möjliga slag där jaktledarna ritat in vilka områden som genomsökts, och som nu måste tolkas och sammanställas. Jag ser fram mot att vi får en gemensam kartfunktion som är enkel för jägarna att hantera, och för oss att läsa av, säger Lars Björk.

Cirka 400 jägare letade i helgen efter döda vildsvin inom den smittade zonen för afrikansk svinpest. Positivt är att inga fynd gjordes utanför det område som betraktas som kärnområde för smittan, några kilometer ut från Fagersta tätort.

Att veta vilka områden som genomsökts är mycket viktigt, inte minst för att de kommer att behöva sökas av igen.

– Vi måste återvända om och om igen för att leta kadaver. Målet är att alla sådana ska tas ut ur skogen och sedan brännas.

På tre platser

Lars Björk var förberedd på att intresset att hjälpa till skulle vara stort när hela området om 100.000 hektar skulle sökas av under den gångna helgen.

Att ta emot och utbilda samtliga jägare och dra upp planerna för sökinsatsen på en plats bedömdes inte vara möjligt och förbundet inrättade därför tre samlingsplatser. Utöver Lars Björk var också jaktvårdskonsulenterna Hans Johansson och Per Zakariasson i tjänst.

Något som visade sig vara rätt tänkt:

– Över 300 jägare utbildas i biosäkerhet under helgen. De som fått utbildningen tidigare åkte direkt till skogen, så sammanlagt sökte cirka 400 personer efter döda vildsvin de två dagarna, säger Lars Björk.

Begränsat område

Positivt är att inga kadaver hittades utanför det område där tidigare fynd gjorts.

– Det hittades några nya i helgen, så det rör sig om 40–45 döda vildsvin vid det här laget. Antalet spelar inte så stor roll för oss, utan det är var fynden görs som är det intressanta. Att samtliga kadaver påträffats inom ett begränsat område ger oss anledning att känna ett visst hopp, säger Lars Björk som är djupt imponerad av jägarnas insatser.

– En helt otrolig uppslutning. Man tror inte det är sant när hundratals jägare kommer för att delta i sökinsatsen.

Staket planeras

Kartläggningen av smittspridningen har nu kommit så långt att man börjat planera för att hägna in kärnområdet. Något som är komplicerat, och som ska genomföras genom att utnyttja viltstängsel utmed riksvägarna, vatten och att stängsel sätts upp där det behövs.

– Vi talar om ett antal mil med staket. Längs vissa sträckor där det är många boende kan det bli mycket svårt att få till en effektiv stängsling. Många hänsyn måste tas, och vi måste säkerställa att det inte finns smittade vildsvin utanför området som ska stängslas in, säger Lars Björk. 

Inga lösa hundar

Under helgen stod det klart att trafikeftersök får genomföras inom den smittade zonen. Men bara under förutsättning att jägarna genomgått utbildningen i biosäkerhet. Lösa hundar får heller inte användas vid eftersöken.

– Man kan säga att vi har tur för Polisen kallade för en månad sedan eftersöksjägarna i området till ett möte som ska hållas på onsdag kväll. Då passar vi samtidigt på att ge dem utbildning i biosäkerhet, säger Lars Björk.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev