Den beslutade licensjakt på varg i norska Römskogsreviret fick Naturvårdsverket att protestera. Nu får ansvarigt statsråd Isabella Lövin, (MP), svara på om hon anser att det är lämpligt att statliga svenska myndigheter lägger sig i norsk inrikespolitik. Foto: Olle Olsson

Statsråd får fråga om inblandning i norsk licensjakt på varg

Den planerade norska licensjakten på varg har lett till en debatt om svenska myndigheters inblandning i norsk inrikespolitik. Nu får också miljö- och klimatminister Isabella Lövin, (MP), svara på en interpellation i egenskap av ansvarigt statsråd.

Kjell-Arne Ottosson, (KD).
Foto: Riksdagen

Det är den värmländska riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson, (KD), som har reagerat starkt på det han anser är en svensk myndighets inblandning i en fråga som enbart rör Norges inre angelägenheter. I en interpellation ställd till klimat- och miljöminister Isabella Lövin, (MP), vill han ha regeringens syn på saken.

Svensk kritik mot norsk vargjakt utan stöd i regelverk

Den 6 september tog norska rovviltsnämnden beslut om jakt på varg i flera norska revir. Ett av reviren är Römskogsreviret som ligger nära riksgränsen. Under inventeringsperioden vintern 2018/2019 hittades ett antal DNA-markörer från Römskogsvargarna på norska sida av gränsen, men den enda spårningen som säkerställt att vargar från reviret har befunnit sig på svensk mark är en spårning av en valp i slutet av januari.

Utifrån de kriterier som gäller för spårning och inventering av varg ska Römskogsreviret inte klassas som ett gränsrevir. Trots detta har reviret fått status som ett gränsrevir och Naturvårdsverket motsatte sig i ett yttrande den planerade licensjakten och hävdade att jakten i Römskogsreviret kan påverka den svenska vargpopulationen negativt.

– Populationen är kritiskt nära att hamna under referensvärdet i Sverige, skrev Naturvårdsverket som en förklaring till sitt yttrande.

 

Ifrågasätter agerandet

Kjell-Arne Ottosson motsätter sig yttrandet, och även bedömningen att Römskogsreviret klassas som ett gränsrevir.

– Ett svenskt statligt verk tar sig alltså friheten att försöka styra norsk politik och dessutom bygger de sitt beslut på rena felaktigheter både gällande hur man fastställer revirgränser samt gällande gynnsam bevarandestatus, skriver Kjell-Arne Ottosson i sin fråga till statsrådet.

Han pekar på det faktum att Skandulv satt nivån för lägsta antal vargar, MVP, till 100 individer, och att det med dagens 300 vargar i Sverige och 100 vargar i Norge ger en gemensam population på 400 vargar som vida överstiger den nivån.

Kjell-Arne Ottosson är starkt kritisk till Natuvårdsverkets agerande.

– Anser ministern att ett svenskt statligt verk ska gå in och försöka överstyra norsk politik?

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev