Bakgrunden till DNA-inventeringen är att beräkningsmodellen för hur många vargar det finns i ett vargrevir kan komma att göras om.

Spillning från 401 olika vargar hittades

Cirka 3.000 spillningsprover från varg DNA-analyserades från 1 maj 2016 till 30 april 2017. Ur det materialet kunde 401 olika vargindivider identifieras.

Under det senaste reproduktionsåret för varg, 1 maj 2016–30 april 2017, DNA-identifierades hela 401 olika vargar i Sverige och Norge med hjälp av spillningsproverna. 330 av dem i Sverige.

Det visar en sammanställning presenterad av Naturvårdsverket.

Proverna är inskickade av privatpersoner och länsstyrelsernas fältpersonal.

 

Inventeringssäsongen

Totalt DNA-identifierades under inventeringssäsongen (1 oktober 2016–31 mars 2017) 378 vargar i Skandinavien. 267 av vargarna har placerats i Sverige i Naturvårdsverkets redovisning, men det är oklart hur verket egentligen räknat i det stora antal vargrevir som delas mellan Sverige och Norge.

 

Ny omräkningsfaktor?

Bakgrunden till DNA-inventeringen är att beräkningsmodellen för hur många vargar det finns i ett vargrevir kan komma att göras om.

Sedan tidigare använder forskarna en modell där antalet vargföryngringar multipliceras med tio och på så sätt vet man hur många vargar som finns i landet.

Nu vill vargforskaren Guillaume Chapron att antalet familjegrupper istället ska multipliceras med omräkningsfaktorn åtta. Men innan Naturvårdsverket tar ställning till detta vill verket försöka ta reda på vilken modell som faktiskt stämmer bäst med verkligheten.

 

Höjd faktor?

Och med tanke på resultatet från det första årets spillningsinventering indikerar resultatet att det inte finns någon anledning att sänka omräkningsfaktorn på tio. Däremot kan det i fortsättningen komma att bli intressant om faktor tio istället ska justeras uppåt.

 

46 familjegrupper

För det officiella inventeringsresultatet från Naturvårdsverket visar att det i vintras fanns 46 familjegrupper av varg i Sverige och Norge. Resultatet har man kommit fram till tack vare länsstyrelsens traditionella spårningar i fält under hela inventeringsperioden av varg.

Om vi tar 46 familjegrupper och multiplicerar dem med beräkningsfaktor åtta blir slutsumman 368 vargar. Så många vargar skulle alltså ha funnits i Sverige och Norge om man går på den linje som Guillaume Chapron förordar.

 

Hittade fler med DNA

Men – under samma inventeringsperiod identifierades alltså samtidigt 378 vargindivider med hjälp av DNA. Och viktigt att påminna om är att det är exakt hur många vargar som faktiskt hittades. Det verkliga vargantalet är alltså högst sannolikt klart högre. De som driver linjen att det samlades in spillning från samtliga enskilda varg i Sverige och Norge förra vintern är på goda grunder i minoritet.

 

Ytterligare 23

Men om man ändå tror att så är fallet kan det vara värt att påminna om att ytterligare 23 vargar alltså identifierades med hjälp av DNA-analys från spillning under perioderna utanför inventeringssäsongen.

Därmed faller av allt att döma omräkningsfaktor åtta redan nu. Däremot kan det i fortsättningen komma att bli intressant om faktor tio istället ska justeras uppåt.

Hur slutresultatet blir står och faller till stor del med hur många som deltar och skickar in vargspillning för DNA-analys från och med söndag den 1 oktober.

Insamlingen pågår till sista mars.

Fakta

Enligt den officiella slutrapporten från den senaste varginventeringen fanns det omkring 430 vargar i Sverige och Norge den senaste vintern.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev