Naturvårdsverket har beviljat en mindre skogsägare i Västmanland skyddsjakt på två älgar för att minska beteskador i tallungskog. Foto: Kenneth Johansson

Sommarjakt på älg överklagas

En skogsägare med en mindre fastighet i Sala kommun får rätt till skyddsjakt på två älgar, trots att både älgskötselområdet och länsstyrelsen motsatt sig åtgärden. Naturvårdsverkets beslut gäller ett vuxet handjur och en års- eller fjolårskalv som får jagas fram till den 13 oktober i år.

Boo Westlund Publicerad 6 augusti 2019 - 14:31

Skogsägaren har under flera år sökt skyddsjakt som ett sätt att minska betesskadorna i tallungskog. Länsstyrelsen har avslagit ansökan, bland annat med stöd av Skogsstyrelsens inventering på fastigheten. Av Skogsstyrelsens fältbedömning framgår att det endast finns minimalt med färska skador på fastigheten.

Länsstyrelsen har då gjort bedömningen att det inte är sannolikt att en allvarlig skada kommer att uppstå eller förvärras.

Såväl det berörda älgskötselområdet som älgförvaltningsområdet har avstyrkt skyddsjakt.

 

Överklagade beslutet

Men skogsägaren var inte nöjd med beslutet och överklagade.

Nu gör också Naturvårdsverket en annan bedömning.

Trots att den aktuella fastigheten bara omfattar 55 hektar anser Naturvårdsverket att skyddsjakt är befogad. Myndigheten konstaterar även att det under flera års tid funnits problem med älgbetesskador i skogen i området, vilket ses som en ackumulerad skada. Omfattningen kan enligt Naturvårdsverket motivera skyddsjakt på två älgar under sensommaren.

 

Få dokumenterade skador

– Blir det här verklighet så slår det undan benen för all älgförvaltning, säger Lars Björk, jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Västmanland.

Till saken hör att det aktuella skötselområdet har relativt låga betesskador. Vid den senaste ÄBIN-inventeringen låg betesskadorna under den rekommenderade nivån på 5% färska skador.

– Skyddsjakt på älg mitt i sommaren för att minska betesskadorna är helt befängt. Skyddsjakten kommer dessutom inte att ha någon effekt på den berörda fastigheten, säger Lars Björk som framhåller att en älgs hemområde i dessa trakter omfattar ungefär 1.500 – 2.000 hektar.

– Jag förstår faktiskt inte vad Naturvårdsverket håller på med, säger Lars Björk.

 

Kommer att prövas

Beslutet om skyddsjakt kommer att överklagas av både älgskötselområdet och flera enskilda markägare i älgskötselområdet.

– Det här behöver prövas annars kan varenda skogsägare som har en betad tall söka skyddsjakt och fylla frysboxen med älgkött, säger Lars Björk.

Svensk Jakt har sökt ansvarig tjänsteman på Naturvårdsverket för en kommentar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev