Äbin kan på olika sätt förbättras, anser Statens lantbruksuniversitet, SLU, i en ny rapport. Foto: Lars-Henrik Andersson

SLU: Så kan Äbin förbättras

Felmarginalen i Äbin kan förbättras, enligt en rapport från SLU. Fyrdubblad storlek på stickprovsytorna, besöka samma inventeringsrutor och placera rutorna där det finns mest ungskog är några av förslagen som getts till Skogsstyrelsen.

På uppdrag av Skogsstyrelsen har Anton Grafström och Peter Lundqvist vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, utvärderat älgbetesinventeringen Äbin. Slutsatsen är att modellen fungerar, men kan utvecklas för att minska felmarginalen.

Kan utvecklas

Varje år inventeras omkring 45 000 rutor inom ramen för Äbin. Resultaten inom vissa älgförvaltningsområden kan dock variera relativt stort år från år, något som skulle kunna avhjälpas med en utvecklad metod.

”Variationer som inte gått att förklara med förändringar av till exempel förekomst av vilda hjortdjur, fodertillgång eller olika väderförhållanden. Det var ett av skälen till att Skogsstyrelsen gav i uppdrag till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) att utvärdera Äbin som metod och föreslå förbättringar”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Förklarar variationer

Vidare skriver myndigheten att metoden med stickprovsundersökningar är statistiskt korrekt för att skatta skador, och att de ganska stora årsvariationerna är signifikant för just detta.

– Det här kan delvis förklara varför vi ibland kan se stora årsvariationer. Resultaten från inventeringen presenteras idag med treårsmedelvärden för att minska den effekten och i rapporterna framgår också felmarginalen, men vi behöver bli ännu bättre på att förklara detta, säger Ebba Henning Planck, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i pressmeddelandet.

Förbättringar

I utvärderingen från SLU har flera förslag på förbättringar tagits fram. Bland annat föreslås en jämnare geografisk spridning av inventeringsrutorna, alternativt att de utgår från vart det finns mest ungskog.

Dessutom föreslås att inventerarna skulle kunna besöka samma rutor varje år. 

Ytterligare ett förslag, som dock anses kostsamt, är att öka storleken på stickprovet. Med en fyrdubbling av stickprovsstorleken skulle medelfelet halveras.

Inte i närtid

Någon förändring för Äbin är dock inte aktuellt till 2024.

– Oavsett metod kommer det finnas felmarginaler, som i alla stickprovsundersökningar, men givetvis behöver vi hela tiden arbeta för att minska dem. Nu får vi titta på förslagen från SLU och se hur vi ytterligare kan förbättra inventeringen inför 2025 års inventering, säger Neil Cory, dataanalytiker på Skogsstyrelsen i pressmeddelandet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev