Ökade skador på och fler viltolyckor gör att Länsstyrelsen i Västra Götalands länhar tagit ett skyddsjaktbeslut gällande dovvilt. Foto: Ingemar Pettersson, Länsstyrelsen

Skyddsjakt på dovvilt – 6.000 ska skjutas under fyra år

6.000 dovvilt ska skjutas under fyra år enligt ett skyddsjaktbeslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

En omfattande skyddsjakt på dovvilt ska genomföras i Västra Götalands län.

1.500 får skjutas per år och det under fyra år. Det är tillåtet att jaga året om, dygnet runt och med rörlig belysning. 

Skyddsjaktbeslutet gäller fram till sista februari 2025. 

 

Sex kommuner

Länsstyrelsen skriver att ansökningarna om skyddsjakt efter dovvilt har ökat från 6 ärenden 2016 till 60 under 2021. Antalet beviljade dovvilt har även ökat från 16 under 2016 till 624 under 2021. 

I länet är det en koncentration av skyddsjaktsärenden inom primärt sex kommuner; Alingsås, Vårgårda, Essunga, Grästorp, Trollhättan och Lilla Edet.

 

Fler viltolyckor

Trafikolyckor orsakade av dovvilt i dessa kommuner har också ökat från 54 olyckor 2012 till 123 olyckor 2020. 

Det skiljer en del mellan kommunerna och Alingsås sticker ut med den största ökningen av trafikolyckor där dovvilt är representerat. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder.

Fakta

 • Berörd jakträttshavare lämnat sitt medgivande.
 • Jakt bedrivs efter dovhjort som uppträder i grupp om minst fem individer vid fält med oskördad gröda, där de befaras bidra till allvarliga skador.
 • Jakten utförs som smyg- eller vaktjakt.
 • Varje person som bedriver jakt i enlighet med beslut om skyddsjakt den 12 september 2022 med diarienummer 218-57389-2021, ska medföra en kopia av beslutet.
 • Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna och allmänheten.
 • Högst ett djur per grupp får fällas vid ett och samma jakttillfälle.
 • Jakt efter vuxna handjur får inte ske under tidsperioden 21 oktober till den 15 november. Under övrig tid får det minsta handjuret i gruppen fällas.
 • Hind som åtföljs eller kan antas åtföljas av kalv får ej fällas under tidsperioden 1 april till den 30 september.
 • På fastighet där skyddsjakt bedrivits med stöd av detta beslut får man inte utfodra hjortvilt under beslutets giltighetstid.
 • Jakten ska ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som till exempel att använda ljus- och ljudskrämmor, mänsklig närvaro, uppsättning och förflyttning av skrämselfigurer, använda viltskyddsmedel eller skott i marken.
 • Jakten får inte bedrivas inom naturreservat eller områden med särskilda bestämmelser till skydd för djurlivet utan att Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket har lämnat sitt medgivande.
 • Rapporteringsskyldighet ska fullgöras enligt beslutet senast 14 dagar efter att dovhjort har fällts.

Källa: Länsstyrelsen

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev