Skogsstyrelsen satsar 3,5 miljoner kronor på att kartlägga betesskador och svampsjukdomar i tallungskog i norra Sverige. Foto: Kenneth Johansson

Skogsstyrelsen vill ha samlad bild över betesskador på tall

Skogsstyrelsen satsar 3,5 miljoner kronor på att kartlägga skador på tallungskog i våra fyra nordligaste län. Tillsammans med älgbetesinventering och spillningsinventering vill myndigheten öka kunskapen om vad man betecknar som ett växande problem och ett hot mot skogsbruket.

Kartläggningen ska genomföras under våren och försommaren i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Tillsammans med svampinfektioner anser Skogsstyrelsen att betesskador orsakar de största skadorna på ungskog, och att problemen ökar ju längre norrut i landet man kommer.

I Norrbotten anser Skogsstyrelsen att en femtedel av tallungskogen är dålig, vilket är dubbelt så mycket som i Västerbotten och Jämtland.

 

Multiskador

”Våra nya resultat visar att läget är mest allvarligt i Norrbottens län och att ungskogen i inlandet har en sämre utveckling jämfört med kusten,” säger Tobias Gramner, projektledare för samverkansprojektet Multiskadad ungskog i norra Sverige i ett pressmeddelande.

Samtidigt erkänner myndigheten att det saknas en samlad bild och att den exakta omfattningen av skadorna är okänd. Tidigare inventeringar av törskateangrepp har ändå visat att stora arealer av tall, främst i Norrbotten, påverkats negativt av svampskador.

”Det finns ett stort behov av mer kunskap kring multiskador, hur stort problemet är och var de största skadorna finns. Har vi den kunskapen kan vi lättare rikta våra insatser för att bromsa utvecklingen och nå ut med information till drabbade skogsägare om hur skadorna bör hanteras,” säger Frida Carlstedt, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

 

Lyckat projekt

I projektet Mera Tall som främst rör södra och mellersta Sverige har Skogsstyrelsen tillsammans med jägare och skogsägare arbetat för en bättre förståelse och ökad balans mellan skog och vilt. I flera försök har andelen tallungskog ökat samtidigt som betesskadorna minskat.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev