Skogsharen bedöms påverkas av klimatförändring där den vita pälsen under snöfattiga vintrar gör den exponerad för rovdjur. Foto: Lars-Henrik Andersson

Skogsharen blir rödlistad – nära hotad enligt Artdatabanken

Premium

Skogsharen blir nu rödlistad av Artdatabanken. Detta eftersom den bedöms som nära hotad.

Skogsharen har minskat i antal under senare år. Enligt Artdatabanken handlar det om en minskning med cirka 15 procent de senaste tio åren. Men hur omfattande minskningen är och hur olika faktorer spelar in vet man inte helt säkert. Däremot uppger Artdatabanken att skogsharen hotas av klimatförändringen och av konkurrens med fältharen, som är en främmande art i Sverige.
2015 ansågs skogsharen livskraftig. Men nu flaggar alltså SLU Artdatabanken för att skogsharen är på nedgång. Skogsharen är bedömd som nära hotad och rödlistad på grund av populatinsminskning enligt det så kallade A-kriteriet.

 

Kommer jakten på skogshare påverkas av rödlistningen?

– Det hoppas jag inte. Rödlistningen är inte detsamma som att det är förbjudet att jaga en art, utan ska mer ses som ett varningssystem, säger Henrik Thurfjell vid SLU Artdatabanken.
Han fortsätter:
– Eftersom det är en nedgång med 15 procent de senaste tio åren så flaggar systemet och orsakerna till nedgången har heller inget med jakt att göra och det skulle heller inte bli någon skillnad om man slutade jaga skogshare eftersom de flesta skogsharar, främst ungar, tas av rovdjur.

 

Rödlistade arter jagas

Henrik Thurfjell berättar också att det i dag jagas arter som är rödlistade och nyligen var älgen på väg att bli rödlistad.

– När det gäller nedgången på skogshare så har jägarna redan anpassat sig till den, främst i södra Sverige.

Henrik Thurfjell berättar att avskjutningsstatistiken, som visar att allt färre skogsharar fälls, är något som man inte tagit så stor hänsyn till. Detta eftersom harjakten blivit mindre populär. Däremot menar Artdatabanken att klimatpåverkan spelar en negativ roll för vissa arter, till exempel skogshare, som med sin vintervita päls påverkas negativt av snöfria vintrar där den lätt blir offer för rovdjur. Den påverkas också negativt av konkurrensen från den vinterbruna och till Sverige införda fältharen. Däremot spås inte en lika dyster framtid för skogsharen i norra Sverige.

 

Avskjutningsstatistik för skogshare och fälthare. Källa: Jägareförbundet

Framfört åsikter

Även Naturvårdsverket har haft synpunkter på skogsharepopulationen och när myndigheten rapporterade alla viltarter till EU så menade den att skogsharen inte hade gynnsam bevarandestatus.
– Vi har haft kontakter med myndigheterna och framfört våra åsikter. Vi ser det som självklart att skogsharen ska kunna jagas på samma sätt som tidigare. Vi hade i somras en diskussion med Artdatabanken om älgen som riskerade att hamna på rödlistan. Uppföljning av rätt fakta och inventeringar är jätteviktigt, men den måste också tolkas på ett korrekt sätt, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i en artikel på Jägareförbundets hemsida.
Han menar att jakten på både skogshare och fälthare behövs.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev