Till exempel ett nytt vargrevir kan snabbt försämra möjligheten till älgjakt. Sveaskog vill därför förändra prissättningen så att berörda jaktlag snabbare kan anpassa avskjutningen till rådande förhållanden. Foto: Kjell-Erik Moseid

Skogsbolag sänker priset för älgjakt

Premium

Sveaskog förändrar prissättning för älgjakten i delar av Gävleborg och Dalarna. Enligt skogsbolaget innebär det i praktiken en sänkning av jaktpriserna för en stor grupp jägare.

Sveaskog har som många andra skogsbolag tagit betalt per hektar, där viltstammarnas storlek och möjligheten till jakt haft begränsad betydelse för prissättningen. Nu väljer Sveaskog en annan prismodell på 236.000 hektar av sina marker i Gävleborg och Dalarna.

 

Bättre dialog

Det handlar om marker i Los-Voxna, Ore, Hamra, Glöte, Ljusdal och Ramsjö, och berör uppskattningsvis 1.000 älgjägare.

Förändringen innebär att Sveaskog i dessa områden kommer att införa en fällavgiftsbaserad modell som ger större utrymme för lokala anpassningar.

Rickard Sandström. Foto: Sveaskog

– Vi har minskat älgstammen med 20 procent de senaste fem åren, och nu är betesskadorna i de här områdena på en nivå som politiken och skogsbranschen strävat mot. Det har varit en medveten sänkning, men med det rovdjurstryck vi har så ser vi också att det slår väldigt olika. Därför har Sveaskog tagit beslutet att återgå till en prismodell där jägarna utöver en grundavgift betalar för de älgar de faktiskt fäller, säger Rickard Sandström, jakt- och klövviltsansvarig i Sveaskogs marknadsområde Syd.

 

Kan förändras

I dagsläget är det inte aktuellt med motsvarande prissänkningar i andra delar av landet, men Rickard Sandström utesluter inte att modellen kan sprida sig till andra områden.

– Fällavgifter är ett sätt att hantera att markerna inte tål lika mycket jakt som tidigare. Generellt är nivån på skogsskador orsakade av klövvilt oacceptabelt hög i Sverige, men det har också varit lite slentrian i att sätta priser på jakten. Vi ska ha en bra dialog med jägarna, och det som oroar mig mest är de allt tätare rovdjursstammarna som påverkar möjligheten till både förvaltning och jakt, säger Rickard Sandström.

Historiskt låg avskjutning av älg

Kalvjakt

Enligt Sveaskog ska älgstammen i de aktuella områdena inte sänkas ytterligare. Predation av varg och björn kan också innebära att vissa områden för närvarande inte har en älgstam som är jaktbar, eller enbart har utrymme för jakt på kalv.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev