Bilden är från en jaktfältskjutning på Sövdeborgs jaktskytteklubbs anläggning, som länsstyrelsen anser ska stängas om inte klubben kan visa att uppsatt bullernivå understigs. Foto: Fredrik Jönsson

Skarpare hot mot populär skjutbana

Redan i våras var hoten mot den populära jaktskyttebanan Sövdeborg i skånska Sjöbo så stora att den riskerade att stängas. Efter att ha anpassat skyttet har klubben lyckats hålla igång verksamheten, men nu ökar risken åter för att jägarna inte ska ha någonstans att träningsskjuta.

Tidigare i år tog länsstyrelsen ett beslut som innebar att skjutning inte skulle få förekomma om inte acceptabla bullernivåer uppmättes. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som inte hann behandla ärendet innan ett nytt beslut togs i kommunens samhällsbyggnadsnämnd.

– Det innebär rätt långtgående restriktioner för vår verksamhet. Under våra skyttekvällar tisdagar och torsdagar måste vi sluta klockan 20 istället för 21, och det ställer till en hel del bekymmer när vi har många som vill träna, säger Sövdeborgs jaktskytteklubbs ordförande Arne Hallgren.

 

Beslut överklagas

Utöver det beslutade kommunen att ingen skjutning får förekomma på lördagar efter klockan 15, mot tidigare klockan 18. På söndagar ges endast dispens i de fall tävlingar ska genomföras.

– Men naturligtvis överklagade grannar till banan det också, och nu har länsstyrelsen tagit ett nytt beslut. Kan vi inte visa att bullernivån är under 67 decibel får vi inte fortsätta, säger Arne Hallgren.

Klubben har styrelsemöte nästa vecka och länsstyrelsens beslut ska överklagas till mark- och miljödomstolen. I avvaktan på ett utslag i rätten kan verksamheten fortsätta med de restriktioner kommunen bestämt.

 

Nej till bullervall

Enligt Arne Hallgren har jaktskytteklubben hamnat i en mycket besvärlig situation, Klubbens förslag om att bygga en 400 meter lång och tolv meter hög skjutvall har mötts av motstånd på kommunkontoret där man oroar sig för urlakning från jordmassorna.

– Man har till och med hävdat att olycksrisken ökar i samband med transporterna som krävs. Men det är ett egendomligt argument, för då kan man ju inte göra något i samhället, säger Arne Hallgren.

Att bygga en bullerskärm, också den tolv meter hög, är ett annat alternativ som diskuteras.

– Men om det godkänns vet vi inte. Jag har i alla fall fått höra direkt från en av grannarna att de inte godkänner något annat än att vår anläggning stängs. Det gick till och med så långt att vi förbjöds att göra bullermätningar på grannfastigheten. Så det är klart att det känns tungt många gånger, säger Arne Hallgren.

 

Lagen avgör

Jaktvårdskonsulent Fredrik Jönsson. Foto: Jan Henricson

Jägareförbundet Skåne och jaktvårdskretsen i Sjöbo funderar på vad man kan göra för att hjälpa jaktskytteklubben. Enligt jaktvårdskonsulent Fredrik Jönsson förbereder länsföreningen en skrivelse där man ska understryka vikten av verksamheten vad gäller träning, och tävling, jägarexamenskurser, med mera för väldigt många etablerade och blivande jägare.

– Det är också viktigt att kretsen engagerar sig. De känner till de lokala förhållandena och kan agera utifrån andra förutsättningar än vad vi kan göra på länsnivå, säger Fredrik Jönsson.

Arne Hallgren tror inte att det skadar om länsföreningen argumenterar för Sövdeborgs framtid. Samtidigt har han inget större hopp om att det ska hjälpa.

– Möjligtvis på marginalen. Det man måste komma ihåg är att det är miljöbalken som styr. Bullernivån får inte vara högre än vad den föreskriver. Det kommer vi aldrig ifrån, säger han.

Fakta

På Sövdeborgs jaktskyttebana finns banor för älg, skeet, trap, sporting, hög fasan samt jägarexamensbanor för .22-skytte och markmål hare.

Banan är inte bara viktig för lokala jägare och jägarexamenselever, utan har tillresta till träningar och tävlingar från i stort sett hela Skåne. Den har också betydelse för Jägareförbundet Skåne som har flera arrangemang på banan varje år.

Många jägare och sportskyttar utnyttjar anläggningen. Enligt uppgift närmare 700 skyttar, varav 70 är kvinnor och 30 är ungdomar, som nu riskerar att bli av med sina tränings- och tävlingsmöjligheter.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev