Den i Sverige nyupptäckta skadegöraren rotgallnematoder innebär stora bekymmer vid odling av potatis och morötter. Jordbruksverket varnar för att den kan spridas till nya områden med sockerbetor som läggs ut som viltfoder.

Den i Sverige nyupptäckta skadegöraren rotgallnematoder innebär stora bekymmer vid odling av potatis och morötter. Jordbruksverket varnar för att den kan spridas till nya områden med sockerbetor som läggs ut som viltfoder. Foto: Marie Gadolin

Skadegörare kan spridas med sockerbetor

Nu finns det ytterligare en anledning att inte använda sockerbetor till utfodring av vilt. Jordbruksverket varnar för att en skadegörare på potatis och morötter som nyligen upptäckts i två områden i Sverige kan spridas till nya platser med sockerbetor som läggs ut till vildsvinen.

Rotgallnematoder är närbesläktade arter av rundmaskar som lever i jord och växtmaterial. Den art som nyligen upptäckts inom två områden i Skåne och Blekinge angriper de flesta lantbruksgrödor men är särskild besvärlig på potatis och morötter.

– I dessa två grödor är skadan mycket stor, och därför pågår det ett omfattande arbete för att hindra en fortsatt spridning av skadegöraren, säger Kristofer Vamling som är chef på Jordbruksverkets utsädesenhet.

 

Kan spridas med jord

Skadegöraren har ingen koppling till vilt, eller lantbrukets djur, men eftersom den kan överleva på så gott som alla lantbruksgrödor är den svår att bekämpa.

– Det räcker alltså inte med att sluta odla potatis eller morötter för att bli av med den. En möjlig spridningsväg är med jord och en del i bekämpningen är att maskiner som körs mellan olika fält görs så rena från jord som möjligt. Vi för också diskussioner med branschen om hur skördade sockerbetor ska hanteras för att minska spridningsrisken, säger Kristofer Vamling.

 

Stora problem

Han ser en påtaglig risk för att skadegöraren kan spridas till nya områden med sockerbetor som säljs som viltfoder och som sedan läggs ut i naturen.

– Vi hoppas att dessa rotgallsnematoder bara finns på de två platser där de hittats. Om så är fallet är det nog ganska lugnt, men förmodligen är det inte så lyckosamt. I Nederländerna och Tyskland är spridningen mer omfattande än vad man först har trott.

Kristofer Vamling bedömer att det är en ganska stor risk att skadegöraren finns i fler fält, där man exempelvis odlar sockerbetor.

– Säljs dessa sockerbetor som viltfoder riskerar man att sprida smittan vidare och orsaka stora problem för odlare i området där betorna har lagts ut, säger han.

Jägareförbundets rekommendationer för utfodring

Svenska Jägareförbundets rekommendationer för utfodring av klövvilt kan laddas hem som pdf här nedan. I den avråder förbundet från att använda sockerbetor som viltfoder, med motiveringen att inget klövvilt mår bra av en kost som i huvudsak består av energirikt foder.

Jägareförbundets rekommendationer för utfodring av klövvilt

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev