Jägareförbundet Mitt Norrland vill utveckla fjälljakten. Foto: Olle Olsson

Sex punkter: Så vill Jägareförbundet utveckla fjälljakten

Fjälljakten kan både förbättras och förenklas. Det anser Jägareförbundet Mitt Norrland som därför skickat in ett ett antal förslag till länsstyrelsen på hur förbundet vill utveckla småviltjakten på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Jägareförbundet Mitt Norrland anser att fjälljakten delvis har förbättrats på senare år. Inte minst, anser förbundet, att ändringen till att personer bosatta i Sverige har förtur under de tre första veckorna är positivt.

Men länsföreningen ser flera möjligheter till ytterligare utveckling av fjälljakten. I ett förslag till länsstyrelsen i Jämtlands län framhåller Jägareförbundet Mitt Norrland sex punkter som förbundet anser skulle göra fjälljakten bättre.

 

Det här är Jägareförbundets förslag på hur fjälljakten kan utvecklas:

• Läns- och kommunårskortslösare ska ha förtur och slippa lottning. Länsföreningen lyfter fram att många av de jägare som är bofasta i länet är väldigt missnöjda med lottningssystemet. Den främsta anledningen till det är, enligt förbundet, att det i många fall lett till att jägare från andra delar av landet eller till och med andra länder fått välja var de vill jaga före de lokala jägarna.

 

• Mindre, kortare och flexiblare avlysningar för renskötsel och älgjakt. De senaste åren upplever förbundet en rejäl ökning av antalet avlysningar för renskötsel och älgjakt. Avlysningarna har i vissa fall omfattat hela samebyar i flera veckor vilket, i många fall, gjort att jägarnas möjlighet till jakt blivit starkt begränsad, anser förbundet.

 

• Möjlighet att transportera vapen på skoter. Att då få möjlighet att kunna transportera vapnet med hjälp av skotern upp på fjället skulle underlätta avsevärt för jägarna och även gynna viltet på många sätt, menar förbundet. Bland annat skulle jakttrycket på fågel jämnas ut mer mellan områden och då jakt på rödräv kan bedrivas i större utsträckning och i fler områden än idag vilket skulle gynna fjällräven, anser Jägareförbundet Mitt Norrland.

 

• Ökad möjlighet till hundträning. Jägareförbundet Mitt Norrland önskar att hundträning tillåts på alla jaktområden under de tider då hundträning är tillåten enligt jaktförordningen.

 

• Skilj på olika jakttryck. Jägareförbundet Mitt Norrland vill att rapporteringssystemet kan anpassas så att man kan skilja på jakttryck på olika arter och att avlysningarna på statens marker även gäller olika arter.

 

• Lägre pris. Jägareförbundet Mitt Norrland anser att kostnaderna för jaktkort bör hållas så låga som möjligt och att 500 kronor för ett dygnskort söder om E14 är oskäligt högt. Jägareförbundet hoppas att förbundets förslag om slopad lottning och förtur i bokningen för läns- och kommunkortslösare kan bli verklighet och leda till att lottning helt kan slopas. Detta borde i sin tur göra att priset kan sänkas, anser Jägareförbundet Mitt Norrland.

 

Läs hela Jägareförbundet Mitt Norrlands förlag på hur fjälljakten kan utvecklas här (pdf)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev