Muonio koncessionssameby föreslås bli en skogssameby. Om så sker kan jakten komma att påverkas, med två älgjaktlag på samma privata mark. Rolf Hjärtberg, ordförande för Pajala allmänningsskog, menar att det handlar om ett oacceptabelt intrång i ägande- och brukanderätten till mark. Foto: Lars-Henrik Andersson & Privat

Sameby kan få rätt till jakt på privat mark – stor oro i jägarleden

Hundratals privata markägare i Pajala är nu oroliga över planerna att en sameby kan få större rättigheter. Sametinget vill nämligen att Muonio koncessionssameby blir skogssameby med rätt till jakt och fiske.

I kväll kommer Pajala allmänningsskog hålla ett informationsmöte för sina medlemmar. Anledningen är Sametingets förslag att omvandla Muonio koncessionssameby till en skogssameby.

Frågan ligger nu på Renmarkskommitténs bord för utredning.

Den som är same kan få tillstånd (koncession) att bedriva renskötsel i Norrbottens län nedanför Lappmarksgränsen.

Sveaskog

Muonio sameby är den nordligaste av de åtta koncessionssamebyarna i Norrbotten. Betesmarkerna ligger i norra delen av Pajala kommun.

35 procent av skogsmarken inom Muonio samebys område ägs av det statliga bolaget Sveaskog. Den resterande delen utgörs huvudsakligen av allmänningsskogar och privatägd mark.

Enligt Renmarkskommittén bedrivs sedan urminnes tider traditionell skogssamisk renskötsel på Muonio samebys område.

Rätt till renbete

Till skillnad från fjäll- och skogssamebyarna har Muonio sameby, liksom övriga koncessionssamebyar, endast rätt till renbete på den mark som länsstyrelsen bestämmer.

Muonio samebys medlemmar har idag inte rätt till jakt och fiske.

Rolf Hjärtberg, ordförande i Pajala allmänningsskog, är även markägare i Lovikka.

Hans mark har funnits i familjens ägo sedan 1915. Skogsbruk, jakt och fiske är viktigt för honom.

Det skulle innebära ett oacceptabelt intrång i ägande- och brukanderätten till mark. Jakten är viktig för oss.

Rolf Hjärtberg

Rolf Hjärtberg  menar att om Muonio sameby skulle övergå från koncessionssameby till skogssameby så skulle det påverka markägarna negativt.

– Det skulle innebära ett oacceptabelt intrång i ägande- och brukanderätten till mark. Jakten är viktig för oss, säger han till Svensk Jakt.

Han fortsätter:

– Om Muonio blir en skogssameby kan det blir förändringar, men ingen vet i dagsläget hur det kommer bli.

Dubbelregistrering

Det markägarna är oroliga för att samebyn ska få jakträtt på deras marker, så kallad dubbelregistrering.

Men det finns också en oro över att den privata marken blir inlöst.

På uppdrag av Sametingets styrelse har historikern Bertil Marklund genomfört en historievetenskaplig studie om Muonio sameby som innehåller en rad förslag som nu finns med i Renmarkskomitténs promemoria. Bland annat skriver Bertil Marklund:

”Staten ska friköpa alla allmänningsskogar i Pajala kommun och återföra marken till Muonio skogssameby.”

Starkt kritisk

Eva Kvist.

Eva Kvist, Svenska Tornedalingars riksförbund, är starkt kritisk till förslaget att omvandla koncessionssamebyn till en skogssameby.

– Många av markägarna tillhör den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset och är nu mycket oroliga. Den här minoriteten har livnärt sig genom åren på jakt, fiske, renägande, handel, jord- och skogsbruk. Blir Muonio en skogssameby riskerar möjligheten försvinna för oss att ha renar eftersom en skogssameby inte behöver ta emot så kallade skötesrenar. Det skulle innebära en kulturell förlust, säger Eva Kvist.

Hur kan jakten komma att påverkas?

– Det blir en säkerhetsrisk eftersom det blir en dubbelregistrerad jakt. Samebyns jaktlag kommer jaga på samma mark som privata markägare. Sedan finns en risk för ytterligare polarisering eftersom det blir en konkurrenssituation, säger Eva Kvist.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev