Gråsäl. Foto: Niklas Liljebäck

Så blir årets licens- och skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket har för andra året i rad beslutat om licensjakt på gråsäl. Knubbsäl och vikare ska däremot endast fällas på skyddsjakt. Naturvårdsverket uppger att villkor som innebär lättnader i skyddsjakten införs.

Licensjaktens huvudsakliga syfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst. Antal gråsälar som får fällas och område för licensjakten är samma som föregående år, det vill säga som mest får 2.000 gråsälar för samtliga län som har kust mot Östersjön fällas.

 

Jakt till årsskiftet

Carl-Johan Lindström, Naturvårdsverket.

Till skillnad mot förra licensjaktperioden som pågick till 31 januari har Naturvårdsverket enbart fattat beslut om jakt till årsskiftet, eftersom det är så långt möjligheten sträcker sig i jaktförordningen.

– Vi avvaktar regeringens beslut om eventuell framtida licensjakt på gråsäl. När vi vet det får vi ta ställning till jakt på gråsäl i januari 2022, antingen som licensjakt eller skyddsjakt, säger Carl-Johan Lindström, , tillförordnad chef på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

 

Skyddsjakt

Knubbsäl och vikare ska även i år förvaltas endast genom skyddsjakt.

– Till skillnad mot licensjakten får skyddsjakten bara ske vid vissa givna villkor. Detta för att rikta jakten mot skadegörande individer, säger Carl-Johan Lindström.
Nytt för i år är att nya villkor införs i tillägg till tidigare där skyddsjakt enbart fått bedrivas vid plats där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. De nya villkoren är att skyddsjakt på vikare och knubbsäl även ska kunna bedrivas inom 200 meter från fiskodlingar, fredningsområden och utsättningsplatser för fisk.

 

Jakt i Västernorrland

Nytt är även att skyddsjakt på vikare införs i Västernorrlands län, efter att tidigare enbart ha varit tillåten i Norrbottens och Västerbottens län.

Tillåtet antal vikare höjs till 420 stycken och blir gemensam för de tre länen.

 

Utökat område i Skåne

Tillåtet antal knubbsälar fördelas över aktuella län på samma sätt som föregående år, det vill säga 560 i Västra Götalands län, 200 i Hallands län och 140 i Skåne län.
Till skillnad från tidigare är tillåtet antal knubbsälar inte längre uppdelade i tre tidsperioder utan gäller över hela skyddsjaktperioden.
Tillåtet område för skyddsjakt på knubbsäl i Skåne län utökas till kommunerna mellan Båstad och Ystad från att tidigare ha varit tillåten i kommunerna mellan Båstad och Helsingborg.

 

Beslutade jakttider

Licensjakt, gråsäl: 20 april–31 december.
Skyddsjakt, knubbsäl: 20 april–20 maj samt 16 juli 2021–19 april 2022
Skyddsjakt, vikare: 1 maj 2021–31 januari 2022

Innan och efter jakt ska Naturvårdsverket kontaktas

På samma sätt som föregående år ska Naturvårdsverket kontaktas innan och efter jakt, fällda sälar bärgas när det är möjligt och i vissa fall ska provtagning ske.

Se mer information i Naturvårdsverket beslut om jakt på säl

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev