På gården Rangsarve finns det ett viltvatten som gynnar fältviltet. Foto: Stefan Uddin

Så bidrar jägarna till den biologiska mångfalden

Insekter, fåglar och vilt minskar i odlingslandskapet. Men för att öka den biologiska mångfalden har Svenska Jägareförbundet startat ett projekt för att jägare och lantbrukare med enkla medel kan göra stor nytta.

Biologisk mångfald behöver lite hjälp på traven. Dagens jordbrukslandskap är vackert, men insekter och fåglar minskar i antal.

I det arbete som Jägareförbundet genomför får jägare, markägare eller du som har trädgård råd och tips på hur du kan utforma landskapet för att gynna fältviltet och en biologisk mångfald. Det visar hur blommande biotoper hjälper insekter, småfåglar och fältvilt så som hare, rapphöns och fasan.

 

En pollinerande humla – är en av arterna som projektet vill hjälpa och öka i antal för att återskapa en biologisk mångfald. Foto: Stefan Uddin

Rapphöns en indikator

I arbetet med fältvilt används rapphönan som en indikator på att det finns en biologisk mångfald i balans. Rapphöns ses sällan i dagens odlingslandskap.

Men där det finns rapphöns, finns det också en biotop där många hotade och rödlistade arter av fjärilar, humlor och bin trivs. I förbundets arbete används häckningsbiotop, kycklingbiotop, vinterbiotop, utfodring och predatorkontroll. De olika biotoperna har olika fokusområden, men i sin helhet ger de skydd och mat, bevarar gammalt gräs och annat som ger rapphönan, annat fältvilt och insekter möjlighet att frodas.

Hans Olsson.

De ger ett rikt landskap som gynnar fältvilt, insekter och fåglar genom att arbetet återskapar och bevarar en biologisk mångfald.

– Det är roligt att det finns ett stort intresse bland jägarna. Jag hoppas att arbetet och åtgärderna synliggörs genom de satsningar vi gjort och att fler tar till sig de enkla tips som arbetet erbjuder. Då bidrar vi till att öka den biologiska mångfalden, säger Hans Olsson länsordförande Gotland.

 

Värdefulla effekter på köpet

Att investera i mångfald är inte endast intressant för jägare, markägare och lantbrukare. Det finns även ett samhällsintresse.

Rätt bedriven viltvård, som det arbete Jägareförbundet påbörjat, ger värdefulla effekter för den biologiska mångfalden och för djurlivet i jordbrukslandskapet. Genom eget intresse, planering och nyttjande av de enkla tips och råd som Svenska Jägareförbundet erbjuder går det att genomföra flera åtgärder som bidrar till att bevara och återskapa en biologisk mångfald.

 

Blommande kantzoner som bidrar till den biologiska mångfalden. Foto: Stefan Uddin

– Arbetet tillsammans med Svenska Jägareförbundet har gett jättebra resultat. Jag har låtit havtornen växa upp och utvecklat ett viltvatten för att gynna fältviltet. Jag arbetar även med utsättning av kantzoner tillsammans med en lantbrukare i närheten. Det är de små åtgärderna som syns och det lilla ger ett bra resultat, säger Stefan Uddin markägare till Rangsarve gård, som är en av samarbetspartnerna i arbetet med fältvilt.
För att uppnå bäst effekt av arbetet mot en balanserad biologisk mångfald behöver jägare, markägare och lantbrukare samarbeta kring planering av viltvårdsåtgärder och andra insatser som bidrar till en ökad biologisk mångfald.

 

Olivia Ahlberg

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev