Foto: Kjell-Erik Moseid

Ripjaktbokning stoppad innan jakten hunnit börjat

Premium

I morgon inleds jakten på ripa och skogsfågel. Men inom samebyn Ruvhten sijte (Tännäs) i Härjedalen är det fortfarande oklart om det är möjligt att jaga.

På senare år har det varit mer regel än undantag att länsstyrelsen avlyst i det närmaste all småviltjakt på statens marker inom samebyn Ruvhten sijte. Och frågan är om det kommer att fortsätta på den inslagna vägen?

Fjälljakt: Småviltjakt kan förbjudas inom hel sameby

Inför årets småviltjakt skrev länsstyrelsen i Jämtlands län på sin hemsida att myndigheten har som ambition att minska avlysningarna som sker med kort varsel.

Länsstyrelsen skrev: ”För att öka öppenheten och tydligheten kring hur vi hanterar dialogen med samebyarna kring begäran om avlysningar har vi tagit fram en policy som anger de övergripande principerna för handläggning av dessa ärenden.

Ambitionen är att minska antalet avlysta områden, att minska avlysningar som sker med kort varsel och att tydliggöra bedömningsgrunder för beslut för alla parter – såväl samebyar som jägare.”

 

Avbild från Natureit.

Men trots att ripjakten inleds i morgon är det i skrivande stund oklart vad som egentligen gäller för jakt inom åtminstone Ruvhten sijte. Allt småviltjakt är kvoterad och maximalt fem jägare per dag får jaga inom ett och samma område. Inför jaktstarten har det också tidigare gått att lösa jaktkort via sajten Natureit på statens marker inom Ruvhten sijte.

 

Många stängda områden

Men nu är plötsligt bara ett par områden möjliga att boka jakt på. Övriga områden i samebyn är stängda, utan närmare förklaring. Inte heller på länsstyrelsen Jämtlands webbplats finns i skrivande stund något beslut publicerat om att myndigheten stängt småviltjakten – eller något annat skäl till varför jaktbokningarna stoppats.

 

”Pausar under handläggning”

”Länsstyrelsen handlägger och kommer inom kort att fatta beslut om begärd avlysning inom Tännäsområdet. Under handläggningen pausar vi bokningarna av småviltsjakt inom berörda områden. När beslutet fattas inom kort kommer avlysningarna att anpassas till beslutet”, skriver länsstyrelsens Naturvårdshandläggare Liv Ljungström Hagström i ett mejlsvar till Svensk Jakt.

På en direkt fråga om jägare som redan bokat jaktkort kan komma att drabbas av länsstyrelsens eventuella avlysningar svarar dock inte Liv Ljungström Hagström.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev