Regeringen vill att en lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Men frågan är nu om förslaget går igenom i riksdagen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Regeringens förslag om samiskt inflytande möter motstånd

Regeringen har föreslagit att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Men flera riksdagspartier säger nu nej och regeringen kan få svårt att få gehör för sitt förslag i riksdagen.

Renskötsel, fiske, jakt, markanvändning, rovdjur och skogsfrågor. Det är några av de områden som kan bli föremål för så kallad konsultation om regeringens lagförslag klubbas i genom i riksdagen.
Regeringens proposition innebär att statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera Sametinget innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. I vissa fall ska konsultation även genomföras med en sameby eller en samisk organisation.
Men av de följdmotioner som nu lämnats in till riksdagen framgår att regeringen inte verkar få majoritet för att driva igenom förslaget.

 

Säger nej

Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet säger nej. Vänsterpartiet säger dock nej av andra skäl än övriga tre partier. Vänsterpartiet anser nämligen att regeringens förslag inte ger samerna den rätt till inflytande som ILO 169 och FN:s urfolksdeklaration kräver. ”Förslaget uppfyller därför inte de krav som ställs på Sverige enligt folkrätten.”

 

Gemensam motion

M och KD har skrivit en gemensam kommittémotion: ”Sammantaget kan konstateras att det finns en mycket omfattande kritik mot regeringens förslag, avseende bland annat äganderätt, kostnader, mer tidskrävande processer och ökad administrativ börda. Flera remissinstanser anser inte att förslaget bör läggas i sin nuvarande form, till exempel de tre länsstyrelserna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland.”
Centerpartiet ställer sig bakom regeringens förslag men vill ha en utvärdering av lagen efter tre år och att konsultationen bara ska gälla regeringen och dess myndigheter.

 

Behandlas i utskottet

Liberalerna har inte lämnat in någon motion och det tyder på att partiet kommer rösta på regeringens förslag.
Nu ska ärendet behandlas av riksdagens konstitutionsutskott.
– Det kan bli ett nej till propositionen. Frågan är nu hur partierna komma agera i utskottet, säger Kjell-Arne Ottosson (KD).

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev