”Eftersom rovdjur rör sig över stora områden speglar de länsvisa miniminivåerna inte alltid den faktiska situationen för rovdjuren i ett län och kan därför vara missvisande”, skriver regeringen i sitt pressmeddelande. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Regeringen föreslår åtgärder för att stärka rovdjursförvaltningen

Regeringen vidtar nu flera åtgärder för att stärka landets rovdjursförvaltning, bland annat slopas de länsvisa miniminivåerna, meddelar regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Jennie Nilsson (S). Foto: Lars-Henrik Andersson

– Nu lägger vi förslag på att skapa en bättre rovdjursförvaltning i områden med många rovdjur. Vi säkrar också bättre ekonomiska förutsättningar för människor och företag som lever nära rovdjuren och vars djur behöver skyddas, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Det handlar om att undanröja inlåsningseffekter genom att slopa de länsvisa miniminivåerna, öka möjligheterna till viltskadeersättning för jordbrukare och att förstärka anslaget för främjande av rennäring, skriver regeringen.

 

Kan vara missvisande

Eftersom rovdjur rör sig över stora områden speglar de länsvisa miniminivåerna inte alltid den faktiska situationen för rovdjuren i ett län och kan därför vara missvisande. Genom förslaget att ta bort de länsvisa miniminivåerna vill regeringen skapa större möjlighet till flexibilitet och en mer ändamålsenlig rovdjurs­förvaltning.

Detta förväntas underlätta för en minskning av koncentrationen av rovdjur i rovdjurstäta områden och samtidigt upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för rovdjurspopulationerna, anser regeringen som nu skickar ut förslaget på remiss.

Dock berörs inte jakten med lös hund i områden med rovdjur i pressmeddelandet.

Fler åtgärder

Viltskadeförordningen innehåller ett stödtak som innebär att bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta skador orsakade av bland annat stora rovdjur får ges med högst 80 procent av jordbrukarens kostnader. Regeringen kommer att ta bort detta stödtak vilket innebär att stöd kan ges med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. Ändringen måste först godkännas av EU-kommissionen, men förväntas träda i kraft den 1 januari 2021.
Vidare förstärker regeringen anslaget för främjande av rennäringen med 15 miljoner kronor år 2021 och med 12 miljoner kronor per år 2022–2023, därefter permanent.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev