Sjöfågeljägare i Blekinge får genom länsstyrelsens beslut fortsätta att jaga på allmänt vatten och från holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman.

Sjöfågeljägare i Blekinge får genom länsstyrelsens beslut fortsätta att jaga på allmänt vatten och från holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman. Foto: Jan Henricson

Problemfri jakt på allmänt vatten fortsätter

Premium

Jägare bosatta i Blekinge får fortsätta att jaga sjöfågel och säl på allmänt vatten samt på öar som inte hör till något hemman. Det är nionde gången som länsstyrelsen tar ett sådant beslut. Detta gäller fram till 2025.

I början på 1990-talet kom Blekinge Sjöjaktvårdsförening och länsstyrelsen i Blekinge överens om att jägare som är folkbokförda i länet ska få jaga på de vatten och de holmar, klippor och skär som länsstyrelsen förfogar över.

För Sjöjaktvårdsföreningen som är tätt knuten till Jägareförbundet Blekinge var det en stor framgång. I ett slag hade föreningens företrädare sett till att sjöfågeljägare utan egna jaktmarker fått en fantastisk möjlighet att utöva sitt intresse.

Från 2016 har beslutet också gällt skyddsjakt på säl. Och från och med i år även licensjakt på säl.

 

Byråkrati saknas

Länsstyrelsens beslut är befriande fritt från krångel. I en kort historik beskriver man utvecklingen från 1993 då den första överenskommelsen träffades. Man konstaterar att man inte fått några rapporter om problem eller incidenter i samband med jakten.
Så när Blekinge Sjöjaktvårdsförening ansökte om en förlängning av upplåtelsen, och där man dessutom ansökte om rätten att jaga säl, fann länsstyrelsen ingen orsak att inte gå jägarna till viljes.

 

Motivering

I motiveringen skriver länsstyrelsen:

”Länsstyrelsen finner, grundat på erfarenheter från tidigare tillståndsgivning, att jakten på allmänt vatten huvudsakligen utövas av personer, som är bosatta i skärgården eller vid kusten.
Sjöfågeljaktens speciella natur ställer krav på goda kunskaper. Redan i jaktlagstiftningen framgår att jägaren skall ha tillräckliga kunskaper och kunna utföra jakten på ett ansvarsfullt sätt.
Enligt Länsstyrelsens uppfattning medför ett beslut om jakttillstånd genom föreskrift inte heller några olägenheter ur faunasynpunkt.”

 

Två gäster

Beslutet grundas på paragraf 12 i jaktlagen och paragraf 47 i jaktförordningen. Det kan inte överklagas.

Ytterligare ett bevis på att länsstyrelsen inte vill ha krångel är att det inte finns några särskilda begränsningar för jaktutövningen. Man konstaterar helt enkelt att vilka arter av sjöfågel och säl som får jagas regleras av gällande jaktförordning för allmän jakt och skyddsjakt, samt eventuella beslut om licens eller skyddsjakt som tas av länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Som grädde på moset får Blekingejägarna ta med sig två gäster som inte behöver vara folkbokförda i länet ut på jakt i skärgården.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev