Foto: Lars-Henrik Andersson & Dennis Jacobsen / Mostphotos

Politisk majoritet för att utöka licensjakten på varg

Regeringen ska se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas. Och regeringens så kallade regleringsbrev till Naturvårdsverket behöver bli tydligare och bygga på de demokratiskt fattade besluten när det gäller vargstammens storlek.
Det anser en majoritet i Miljö- och jordbruksutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Miljö- och jordbruksutskottet skriver: ”Enligt utskottets bedömning behöver vargstammen minskas i vissa regioner genom licensjakt. Besluten om antalet vargar som kan skjutas vid licensjakt behöver beakta det demokratiskt beslutade målet för vargstammen. Hänsyn bör också tas till dels hur rovdjursförekomst påverkar älgstammens storlek, dels till hur människors trygghet och livskvalitet påverkas.

Utskottet konstaterar att ingen av våra rovdjursarter på den skandinaviska halvön i dagsläget är utrotningshotad. Enligt utskottets bedömning kan mot denna bakgrund en fortsatt riktad och selektiv jakt på varg genomföras utan att den påverkar vargens gynnsamma bevarandestatus. Därutöver bedömer utskottet att Naturvårdsverkets regleringsbrev behöver bli tydligare och bygga på de demokratiskt fattade beslut som finns om rovdjursförvaltningen när det gäller populationernas storlek.

Sammanfattningsvis anser utskottet att regeringen ska se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas.”

 

”Gärna haft det skarpare”

Kjell-Arne Ottosson (KD).

Kjell-Arne Ottosson (KD). Foto: Olle Olsson

Bakgrunden är en kommittémotion från Kristdemokraterna som stöds av Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Kjell-Arne Ottosson (KD), riksdagsledamot och arbetande i Miljö- och jordbruksutskottet, är relativt nöjd med skrivningen.

– Jag skulle gärna haft det skarpare men det var så långt vi kom nu, konstaterar han.

• Men att minska koncentrationerna av varg där de är som tätast beslutades av riksdagen redan 2013. Och att utöka licensjakten på varg, som varit noll de senaste två åren, låter inte som någon rejäl skärpning.

– Nej, men det är ändå ett litet steg på åt rätt håll mot en fungerande rovdjurspolitik. Och det är också viktigt att regeringen förtydligar sitt regleringsbrev till Naturvårdsverket så att de följer riksdagens beslut om rovdjurspopulationernas storlek, menar Kjell-Arne Ottosson.

 

• Moderaterna hade ett förslag om att sänka vargstammen till 170 individer. Stödjer Kristdemokraterna detta?

– Ja, det gör vi. Vi behöver dessutom få till en samförvaltning av varg med Norge. 170 vargar i Sverige och 30 i Norge betyder att vi har gynnsam bevarandestatus i båda länderna. Den siffran är också dubbelt så hög än de 100 vargar som satts som mvp (genetiskt minsta livskraftig population, reds anmärkning) för Skandinavien, säger Kjell-Arne Ottosson.

 

• Nu fick inte Moderaternas majoritet för sitt förslag eftersom Centerpartiet beslutade sig för att säga nej. Är du förvånad över Centerpartiets ställningstagande?

–  Ja, lite förvånad är jag faktiskt att de inte stödjer detta, säger Kjell-Arne Ottosson.

 

• Nu talar allt för att riksdagen riktar ett tillkännagivande med Kristdemokraternas motion i ryggen till regeringen. Vad tror du händer sen?

– Jag tror inte att det kommer hända någonting i den här frågan från regeringen så länge det sitter ett parti där som med näbbar och klor gör allt för att kämpa emot, säger Kjell-Arne Ottosson.

 

• Är det Miljöpartiet du menar?

– Ja, precis, säger Kjell-Arne Ottosson.

Fyra partier reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna anser att riksdagen inte ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att se över licensjakten på varg.

S, MP och V skriver i en reservation att Naturvårdsverkets beslut om licensjakt vilar på vetenskapliga underlag och att en ny bedömning görs under 2020 utifrån årets inventering av varg. Förslaget om tillkännagivande frångår den vetenskapliga bedömningen och riskerar den långsiktiga förvaltningen, enligt partierna.

Liberalerna anser att beslut om licensjakt bör fattas utifrån vetenskapliga bedömningar om vargstammens bevarandestatus. Hur stor vargstammen bör vara går inte att styra genom riksdagsbeslut och bedömningen bör enligt partiet överlåtas till Naturvårdsverket som har expertkunskapen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev