Publicerad 15 november 2019 - 06:31

I Norge vill man inte ha några vildsvin alls, eller så få som möjligt. Foto: Anders Jarnemo

Plan för färre vildsvin i Norge

De båda norska myndigheterna Miljödirektoratet och Mattilsynet har tagit fram en handlingsplan för vildsvin år 2020–2024. Arten är oönskad i Norge och handlingsplanen ska bidra till att hålla stammen nere och hindra att den sprids, bland annat av smittskyddsskäl.

Vildsvin räknas som främmande art i Norge och den norska vildsvinsstammen beräknas till blygsamma 400–1.200 djur. Myndigheterna anser dock att det är en siffra som skulle stiga snabbt om inte åtgärder sätts in.

Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av lantbruks- och matdepartementet samt klimat- och miljödepartementet. Flera organisationer och institutioner har deltagit i arbetet, däribland Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger- och Fiskerforbund, Norsvin och Veterinärinstituttet.

 

Andra åtgärder

I förordet till planen skriver myndigheterna att de åtgärder som beskrivs utgår från en normalsituation. Om det skulle uppstå utbrott av till exempel afrikansk svinpest i vildsvinspopulationen kan andra åtgärder krävas, som inte finns med i handlingsplanen.

Uppdraget från departementen är ”minsta möjliga antal vildsvin i landet, på minsta möjliga område”. Det tolkas av myndigheterna som att vildsvinsstammen ska reduceras och hållas på så låg nivå som möjligt.

 

Från Sverige

De norska vildsvinen kommer från Sverige. I handlingsplanen konstaterar man att den svenska stammen består av cirka 300.000 individer och att förvaltningen inte innehåller något maxantal för stammens storlek, inte heller för dess utbredning.

Mellan 250 och 310 vildsvin har skjutits i Norge per år, de senaste åren. Mattilsynet föreslår nu att det införs ersättning om 500 norska kronor per fällt vildsvin, om jägaren sänder in prover till hälsoövervakningen. Man räknar då med att antalet fällda djur per år kan öka.

 

Fällfångst

Man vill också förbjuda utfodring av vildsvin och effektivisera jakten, bland annat med belysning och fällfångst. Suggor med kultingar är inte lovliga att skjuta, men man skriver att det bör värderas om fällfångst av dessa kan vara ett acceptabelt alternativ ur djurskyddssynpunkt.

Skribent

Marie Gadolin

marie.gadolin@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram