Analysen klar: Det var Linghedsvargen som påsköts

Norge delar närmare hälften av sina vargar med Sverige. Foto: Mostphotos

Analysen av blod och benbitar från skottplatsen i Linghed är klar. Resultaten visar att det är den tik som tidigare rört sig i byn som skadesköts under skyddsjakten.

Coranapandemin påverkar älgförvaltningen

För att minska risken för spridning av coronavirus har Naturvårdsverket beslutat att samråd inte behöver hållas för att besluta om nya förvaltningsplaner för älg. Länsstyrelserna får dessutom godkänna planer för kortare tid än tre år.

Jägare i bråk om dold viltkamera

Ett inbördes bråk i ett jaktlag i Södermanland har lett till en anmälan till Datainspektionen. En extra och för medlemmarna dold viltkamera sattes upp för att övervaka jaktlagets åtelkamera, och när en av jägarna fångades på bild startade bråket.

Anmäler Girjas sameby till DO

Jägaren och fiskaren Carl Orrling från Nyköping har anmält Girjas sameby till diskrimineringsombudsmannen, DO.
Detta eftersom samebyn bara upplåter jakt och fiske till boende i Norrbotten.

Räddade råbock från att drunkna

Ett drama på Sidsjöns förrädiska våris i Bräcke kommun höll på att sluta illa för en råbock. Men en snabb räddningsinsats med båt räddade livet på råbocken.

Samebyar i Jämtland vill ha längre avlysning

Fyra samebyar i Jämtlands län ansöker om längre avlysningar än tidigare av småviltjakten.
Jägareförbundet hoppas nu på dialog med både länsstyrelsen och samebyarna.

Jaktvårdskonsulent får Miljövårdspris

Offentliga institutioner uppmärksammar inte särskilt ofta jägares insatser för natur och miljö. Men nu har det hänt när före detta jaktvårdskonsulent Stig Johansson får Eksjö kommuns Miljövårdspris för 2020.

Begär rekordhögt skadestånd för misstankar om illegal jakt

En av de män som 2017 greps misstänkt för illegal jakt på varg i Hälsingland har begärt ersättning från Justitiekanslern. Mannen vill ha 7,5 miljoner kronor av staten.

Opolitiska EU-tjänstemän anklagas för aktivism i jaktfrågor

Hur opolitiska är tjänstemännen som arbetar med naturvårdsdirektiven inom EU-kommissionen? Frågan kan ställas efter att den tjeckiske EU-parlamentarikern Tomas Zdechovsky i ett brev pekar på tjänstemannaaktivism beställd av fågelskyddsorganisationen Birdlife International.

Sveaskog framställs som miljöbovar

Sveaskog har av miljöorganisationen Jordens vänner nominerats till Svenska Greenwashpriset 2020. Bland annat hävdas att Sveaskog förvillat genom oärliga miljöbudskap.

En fin födelsedag för nybliven jägare

En 15-årsdag med älgjakt inbokad. Kan en födelsedag bli bättre för en ung jägare? När Viktor Persson dessutom fick skjuta sin första älg var lyckan fullständig.

Slopat skjutprov för att minska smittspridning

I år slopar norska Miljödirektoratet det obligatoriska skjutprovet för att få jaga storvilt. Alla som under förra jaktsäsongen sköt godkänt får jaga även i år utan att avlägga nytt prov.

Påskjuten varg har inte hittats

Eftersöket på den varg som under förra veckan påsköts vid Linghed i Dalarna avbröts under helgen. Vargen kan vara allvarligt skadad efter att blod och benbitar påträffats på skottplatsen.

Förvaltningsplanen för varg har varit framgångsrik

Målet var minst en invandrad varg som också har reproducerat sig under en femårsperiod. Nu konstaterar Naturvårdsverket att det under åren 2016–2020 har vandrat in åtta vargar från den finskryska populationen, och att tre av dem har hittat en partner och fått valpar.

Sjöfågeljägare i Blekinge får genom länsstyrelsens beslut fortsätta att jaga på allmänt vatten och från holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman.

Problemfri jakt på allmänt vatten fortsätter

Jägare bosatta i Blekinge får fortsätta att jaga sjöfågel och säl på allmänt vatten samt på öar som inte hör till något hemman. Det är nionde gången som länsstyrelsen tar ett sådant beslut. Detta gäller fram till 2025.

På över hälften av Gävleborgs läns yta tycks älgförvaltningens avskjutningsmål inte vara i närheten av att stämma överens med älgstammens verkliga storlek.

Gävleborgs älgstam i fritt fall

Knappt hälften av Gävleborgs 14 älgförvaltningsområden klarade avskjutningsmålen den senaste jaktsäsongen. I två av områdena fälldes bara 63 procent av tilldelningen.

Eftersök på skadskjuten varg fortsätter

Vargen som igår påsköts vid Linghed i Dalarna har inte påträffats. Eftersöksjägarna höll på långt fram på kvällen utan resultat. Idag fortsätter eftersöket.

Djurrättsaktivist åtalas för en lång rad brott

En 18-årig djurrättsaktivist åtalas för en lång rad brott vid en tingsrätt i Mellansverige. Av stämningsansökan framgår att den djurägande familj som drabbats har varit utsatta för ett rent helvete.

Politisk majoritet för att utöka licensjakten på varg

Regeringen ska se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas. Och regeringens så kallade regleringsbrev till Naturvårdsverket behöver bli tydligare och bygga på de demokratiskt fattade besluten när det gäller vargstammens storlek.
Det anser en majoritet i Miljö- och jordbruksutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Eftersök pågår på påskjuten varg

Den varg i Linghed i Dalarna som det de senaste dagarna har bedrivits skyddsjakt på är påskjuten. Eftersök med särskilt tränade hundar pågår.