Riksdagens uppmanas i motionen att införa den viltmyndighet som tidigare har beslutats om. Foto: Lars-Henrik Andersson

Ökat lokalt inflytande över jakten föreslås

Premium

Viltförvaltningsdelegationerna har blivit mer av diskussionsklubbar än instanser som tar skarpa beslut på jaktens och viltvårdens område. Det skriver moderata riksdagsledamöter i motioner till riksdagen, där de föreslår att delegationerna ska få ökad beslutanderätt över jakt och viltvård.

Sedan riksdagen 2015 i ett tillkännagivande gav regeringen i uppdrag att stärka viltförvaltningsdelegationernas mandat har inget hänt. I stället gavs det så kallade miljö- och naturintresset dubbelt så stort inflytande i delegationerna som jägarintresset.

Det är inte acceptabelt, skriver moderaterna Mats Green, Cecilia Widegren och Elisabeth Björnsdotter Rahm i en gemensam motion. De föreslår nu att regeringen får ett tydligt uppdrag med målet att maximera den lokala förankringen och det lokala självbestämmandet över viltförvaltningen. Samtidigt kräver de en återgång till den tidigare sammansättningen av delegationerna.

 

En diskussionsklubb

På ungefär samma sätt resonerar deras partikamrat Åsa Coenraads (M) som i en motion anser att regeringen ska se över delegationernas syfte, samt utöka deras beslutanderätt.

”Syftet med att inrätta viltförvaltningsdelegationerna var att stärka den lokala förvaltningen i beslut om jakt och viltvård bland de människor som berörs av viltet. Så har inte blivit fallet och delegationerna agerar mer som diskussionsklubbar utan möjlighet att påverka”, skriver Coenraads i sin motion.

 

Betala för senfärdighet

Med tanke på Polismyndighetens senfärdighet med vapenlicenser vill moderaten Sten Bergheden ha tydligare krav på effektivitet hos myndigheter. Reglerna är tydliga, det går inte att skylla på bristande resurser eller tidsbrist för att myndigheten inte gör sitt jobb på ett sätt som medborgarna förväntar sig, skriver Bergheden som föreslår att ett ekonomiskt incitament införs.

I de fall privatpersoner eller företag lider ekonomisk skada på grund av att inte licenser utfärdas i tid ska myndigheten vara skyldig att betala ersättning.

Han tar som exempel vapenhandlare som tvingas ligga ute med stora summor när köpta vapen inte hämtas på grund av att Polisen tar oacceptabelt lång tid på sig att utfärda licenserna.

 

Kamp om myndighet

Den segdragna frågan om inrättandet av en viltmyndighet återspeglas i motionsfloden. Trots att riksdagen vid flera tillfällen anmodat regeringen att inrätta en sådan myndighet händer inget.

Moderaterna Erik Ottosson och Sten Bergheden samt centerpartisten Per Åsling anser samtliga att det är hög tid att regeringen genomför riksdagens beslut. Medan Bergheden vill se en ny viltmyndighet placerad i Skaraborg anser Åsling att den bör placeras i Jämtlands län.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev