Länsstyrelsen i Halland anser att stödutfodring av vildsvin ger en lokal påverkan i landskapet som står stick i stäv med reservatets syfte att skydda och bevara flora och fauna, habitat och arter. Foto: Martin Källberg

Regeringen har beslutat om nya regler för utfodring av klövvilt. Foto: Martin Källberg

Nya regler om utfodring av klövvilt

Regeringen har beslutat om ändringar i jaktförordningen som rör utfodring av klövvilt. Det innebär begränsningar i länsstyrelsernas möjlighet att förbjuda eller villkora utfodring av annat vilt än klövvilt, och öppnar samtidigt för utökade möjligheter till åteljakt på annat vilt.

Regeringens beslut innebär att beslut om förbud mot eller villkor för utfodring enligt huvudregeln bara får omfatta utfodring av klövvilt. Ändringen i jaktförordningen ger länsstyrelserna möjlighet att ingripa mot olämplig utfodring i de fall där problemet inte kunnat lösas genom samverkan på frivillig väg.

Enligt beslutet får länsstyrelserna även besluta om begränsningar eller förbud av annan utfodring, om utfodringen bedrivs på ett sådant sätt att klövvilt kan nyttja fodret.

 

Förslag om utfodringsförbud till riksdagen

Öppnar för annan åteljakt

Ändringarna innebär även en utvidgning av Naturvårdsverkets möjlighet att föreskriva om åteljakt. Naturvårdsverket får rätt att ta beslut om föreskrifter om åteljakt efter samtliga viltarter.

Beslutet innebär även att utfodring i form av saltstenar, viltåkrar och foder som placeras på åtelplats för att bedriva åteljakt inte får förbjudas eller villkoras.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2021.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev