Mer annat foder är en viktig faktor för att minska betesskadorna på tall, skriver forskarna. Foto: Lars-Henrik Andersson

Ny forskning: Mängden foder avgörande för att minska skador på tall

Två, av Naturvårdsverket finansierade, sexåriga forskningsprojekt har avslutats.

I ett pressmeddelande från myndigheten sammanfattas resultaten som handlar om älgskador, samarbete och flerartsförvaltning.

– Förvaltning av vilt och skog står högt på Naturvårdsverkets och andra myndigheters agenda, och det handlar ofta om avvägningar mellan olika mål. Forskningsresultaten är värdefulla både på kort sikt i pågående regeringsuppdrag kring vilt och skog och i den kommande nationella förvaltningsplanen för älg, samt på längre sikt när förvaltningen nu rör sig från enarts- till flerartsförvaltning, säger Urban Johansson, handläggare Viltanalysenheten på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Några punkter som lyfts fram när resultatet av forskningsprojekten Beyond Moose och Governance presenteras är att flerartsförvaltning blir allt viktigare och att samarbetet inom förvaltningen behöver bli bättre. Dessutom påtalas att fodermängden, inte minst av ljungväxter, är en avgörande faktor för mängden betesskador på tall.

Utvärdera övervakning

Ett av förslagen forskarna lämnat är att se över dagens övervakningsmetoder, exempelvis Äbin.

– När vi påbörjade arbetet inom Beyond Moose diskuterades flerartsförvaltning som koncept, men många var tveksamma. I dag upplever jag att alla inom viltförvaltningen ser betydelsen av att fokusera på både fodertillgången och hela klövviltsamhället, säger Fredrik Widemo, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i pressmeddelandet.

Samverkan och problemlösning

Ett av de andra förslagen handlar om förvaltningsgrupperna, där man anser det behöver utvecklas strategier för problemlösning och samverkan.

– Ledamöterna i älgförvaltningsgrupperna behöver stöd för att hantera inte bara ekologiska utmaningar utan också det sociala samspelet i en grupp med motstridiga intressen. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling i processledning och om utbildning i såväl ekologiska som sociala aspekter av viltförvaltningen, säger Camilla Sandström, Umeå universitet i pressmeddelandet.

Hela rapporten finns att läsa här, på Naturvårdsverkets hemsida.

Forskarnas rekommendationer

  • För att minska skadorna på tall: Säkerställ god tillgång till annat foder, framför allt ljungväxter.
  • När fler arter av klövvilt gör att konkurrensen om ljungväxter ökar leder det till att älgen äter mer tall.
  • Förutsättningarna för viltförvaltningen ser olika ut i olika delar av landet och kan anpassas efter dessa i större utsträckning än i dag.
  • Stärk samverkan mellan olika nivåer i förvaltningen.
  • Utvärdera de övervakningsmetoder som används i dag, till exempel älgbetesinventeringen. Viltkameror har visat sig användbara i försök.
  • Landets älgförvaltningsgrupper behöver utveckla strategier för samverkan och problemlösning.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev