Nu svarar Åkesson på Svensk Jakts frågor

Jimmie Åkesson (SD).

När Svensk Jakt före sommaren skickade ut frågorna till vår partiledarenkät inför valet, valde SD:s Jimmie Åkesson och hans stab att avstå medverkan.
Nu har Åkesson prioriterat om – och vill svara på våra frågor.

I Svensk Jakts bevakning av riksdagsvalet 2014 har bland mycket annat ingått en partiledarenkät. Denna publicerades i Svensk Jakt nr 9 och här på vår hemsida. I dessa publiceringar framgick att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson inte besvarat enkäten.
Svensk Jakt framförde vid fem (5) tillfällen i maj och juni förfrågningar till Åkessons stab om medverkan i enkäten – förfrågningar som inte besvarades.
Nu – när partiledarenkäten publicerats i papperstidning och på webben – har SD ändrat sig och vill vara med.

 

Mängder av mejl

Riksdagsledamoten Josef Fransson, partiets talesperson i miljö- och jordbruksfrågor, säger sig ha fått mängder av frågor om varför partiet inte besvarat enkäten. Partiets pressekreterare Martin Kinnunen skriver i ett mejl till redaktionen att man ”på något sätt missat” att besvara enkäten tidigare.
Sanningen är förstås att SD:s ledning tidigare i år valde bort medverkan i Svensk Jakts partiledarenkät. Nu, när reaktionerna från partiets gräsrötter kommer, inser man sitt misstag.

 

Så god bild som möjligt

Som publicist ställs man inför avvägningar varje dag. I detta fall handlar det om ett politiskt parti som inför ett val medvetet valt att avstå medverkan i en enkät. Att låta detta parti ta konsekvenserna av sitt val, och avstå från att i efterhand publicera deras svar, ligger nära till hands.
Å andra sidan är vår främsta uppgift att så långt det är möjligt ge Svensk Jakts läsare en så god bild som möjligt av var partierna står i jaktfrågor inför valet den 14 september. Därför väljer vi att publicera Jimmie Åkessons svar.

Martin Källberg
Chefredaktör Svensk Jakt

Jimmie Åkesson.

 

1. Jaktlagsutredningen har föreslagit en ny myndighet för jakt och viltförvaltning ska inrättas och att den nya myndigheten ska ligga utanför Stockholm. Är du för eller emot förslaget?
– Vi är försiktigt positiva, men diskussion pågår inom partiet. Vi tycker att Naturvårdsverket inte riktigt har det förtroende för jaktfrågor som man rimligen kan begära och anser att någon form av förändring behövs.

2. Anser du att jägare som bor, arbetar och betalar skatt i Sverige ska ha förtur vid upplåtelse av småviltjakt på statens mark i fjällen?
– Ja, detta är en fråga som vi driver aktivt och faktiskt använt vår vågmästarställning i riksdagen för att fälla regeringen. Att regeringen inte återkommit med ett konkret lagförslag är dock ytterst beklagligt då riksdagen fattat beslutet.

3. Vilket departement ska ha huvudansvaret för jakt och viltförvaltning i framtiden? Miljödepartementet eller landsbygdsdepartementet?
– Landsbygdsdepartementet! Det är mer naturligt att frågorna hanteras tillsammans med jord- och skogsbruksfrågor, men givetvis ska förslag utarbetas i samråd med miljödepartementet.

4. Sälstammarna ökar okontrollerat, skarvproblemet växer och en traditionell kustnäring som fisket är på väg att slås ut. Trots att Sverige har Europas längsta kust måste vi i dag importera fisk. Hur ser du på den problematiken?
– Vi ser ett behov av förvaltning av både säl och skarv. En del i problemet är EU:s Art- och habitatdirektiv samt Fågeldirektiv, där politiker i Bryssel sitter och bestämmer över svensk viltförvaltning. Här vill vi som enda parti återta beslutsmakten.

5. En jaktlagsutredning i färd med att modernisera vår jaktlagstiftning som upplevs som alltför detaljerad och tillkrånglad. Har du några idéer om hur jaktlagstiftningen skulle kunna förenklas?
– Vi vill till exempel förenkla användande av åtelkameror. En annan välkommen förändring vore att avskaffa möjligheten för NGO:er (icke-statliga organisationer) att överklaga myndighetsbeslut om skyddsjakt.

6. En vanlig jägare får jaga enligt jakttabell. En rullstolsburen jägare med dispens att jaga från terrängfordon får däremot bara jaga sju viltarter. Ett solklart fall av diskriminering eller vad tycker du?
– Just att förenkla dispensförfarandet är en fråga vi drivit under mandatperioden. Kan man ta ytterligare steg än redan föreslagna åtgärder för att tillmötesgå jägare med funktionsnedsättning är det något vi välkomnar.

7. Blir det någon vargjakt till vintern om ditt parti får bestämma?
– Ja! I och med den av riksdagen antagna rovdjurspropositionen bör det inte finnas några hinder för att förvaltningsjaga varg i vinter.

8. Anser du att Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag är viktigt och även framgent ska finansieras via de medel jägarna betalar in till Viltvårdsfonden?
– Ja, vi tycker att detta är ett väl fungerande system och ser idag inga skäl att ändra på detta.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev