Två olika forskarteam anser att det krävs minst 300 vargar för att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus i Sverige. Foto i hägn: Olle Olsson

Två olika forskarteam anser att det krävs minst 300 vargar för att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus i Sverige. Foto i hägn: Olle Olsson

Naturvårdsverket vill höja varggolvet

Minst 300 vargar behövs i Sverige för att gynnsam bevarandestatus för varg inte ska äventyras. Det framkommer i ett av de två uppdrag som rör varg som Naturvårdsverket har överlämnat till regeringen.

I uppdraget om att utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet har två av varandra oberoende forskargrupper – en från Sverige och en från USA – gjort sårbarhetsanalyser för varg som Naturvårdsverket har sammanställt. Analyserna från de två forskargrupperna visar att det behövs minst 300 vargar i Sverige för att inte gynnsam bevarandestatus ska hotas. Det ligger nära dagens referensvärde på 270 vargar.
– En förutsättning för en vargstam på 300 vargar är att det kommer in vargar som inte är besläktade med den svenska vargstammen som får valpar för att minska inaveln i den svenska vargstammen. Det behövs att det kommer in en ny varg minst vart femte år, berättar Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för Viltanalys på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

 

Vargen har gynnsam bevarandestatus

I analysen framkommer att också valpar till vargar som inte är släkt med den skandinaviska vargstammen är viktiga för att minska inaveln. En genetiskt stark vargstam gör att det inte behövs så många vargar.
– Naturvårdsverket följer utvecklingen i vargstammen kontinuerligt och övervakar att gynnsam bevarandestatus inte hotas. Vi gör bedömningen att vargstammen har gynnsam bevarandestatus, säger Maria Hörnell, i Naturvårdsverkets pressmeddelande.

 

Fler utredningar…

Men nu inleds en ny utredning om vargen – och hur de socioekonoimiska aspekterna påverkas av varg. ”Utifrån denna delredovisning ska Naturvårdsverket nu i samråd med Statens jordbruksverk analysera och redovisa hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har gynnsam bevarandestatus i Sverige. I denna utredning ska påverkan på landsbygdens näringar och renskötsel särskilt beaktas. Uppdraget ska genomföras i dialog med en nationell kommitté för hållbar vargpolitik”, uppger Naturvårdsverket. Senast 30 november ska uppdraget redovisas.

 

Jägareförbundet: Klart för vargjakt

Jägareförbundet konstaterar att ingenting nytt framkommit i den nya utredningen och att det nur är fritt fram för fortsatt vargjakt.
– Det som behövs nu är vargförvaltning, det vill säga jakt, vilket också forskarna understryker som mycket viktigt i sina rapporter, säger Torbjörn Lövbom i ett pressmeddelande från förbundet.

Fakta GYBS

Gynnsam bevarandestatus, GYBS, innebär golvet för vargstammen i landet. Bara när vargarna är fler än det beslutade golvet får beståndsreglerande jakt tillåtas.
GYBS är alltså inte samma sak som hur många vargar vi ska ha i landet, det är bara ett värde för hur stammen som lägst ska vara för att anses ha gynnsam bevarandestatus samt vara jaktbar.
Något tak för vargstammen finns inte.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev